Xuân về trên quê hương

Đất tổ (ảnh AU)

Ninh Bình hôm nay (ảnh AU)

 

Núi thiêng (ảnh AU)  

Vua Đinh (ảnh AU)   

Long sàng (ảnh AU)

 (Núi Non Nước, ảnh AU) 

 (Núi Kỳ Lân, ảnh AU) 

Thị trấn Phát Diệm (ảnh AU) 

 (ảnh AU) 

(ảnh AU) 

Chiều quê Tam Dương (ảnh AU)

Kết nghĩa NB - CM (Ảnh AU)

 

AU