ดร.นิมิต ชมนาวัง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินโนวิสดอม จำกัด
245/69 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

 การศึกษา

 งาน

 การวิจัยที่สนใจ

  • ตัวตรวจรู้จุลภาค และตัวขับเร้าจุลภาค
  • ไมโครแมชชีนนิง
  • เอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี
  • การวัดคุม
  • การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์