Contact

Het Museum en de Archiefbibliotheek zijn gevestigd in de Vakschool Nimeto.

Contactgegevens conservatoren:

Jan van Loon

Andries Grosman


Het museum of de bibliotheek bezoeken:

Wilt u of wil je het museum of de bibliotheek bezoeken dan kan dit op:

dinsdagen van 10:00 - 15:00 uur.

In overleg is een ander tijdstip vaak ook mogelijk. Wij vragen om vooraf een MAIL aan ons beiden te sturen zodat wij er zeker van zijn dat één van ons aanwezig is.

Bij een bezoek gaarne melden bij de receptie in de hal van de school.

Het museum en de archief-bibliotheek zijn gesloten tijdens de schoolvakanties:

2018:

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019

2019:

Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart

Meivakantie: 27 april t/m 5 mei

Zomervakantie: 13 juli t/m 1 september

Op de onderstaande dinsdag(en) is het museum ook gesloten:

  • nog geen sluitingen op dinsdag