Museum van Nimeto Utrecht

Vakschool Nimeto in Utrecht heeft in de kelder van het gebouw een museum met oude schildersgereedschappen en attributen. De collectie is ontstaan door schenking van oud-docenten en bedrijven. U kunt doorklikken naar:

NIEUWS

Nieuwsbrief Local Couleurs (december 2018)

In het kader van het exellentietraject Restauratie en Decoratie is een gastles ontwikkeld. In de nieuwsbrief wordt ingegaan op het onderwerp van de gastles, het maken van verf. Maar ook is er aandacht voor onder andere de winning van natuurpigmenten en de toepassing van deze verf in Frankrijk.

Presentatie Local Couleurs (november 2018)

In het kader van het exellentietraject Restauratie en Decoratie is een gastles ontwikkeld. Aan de hand van de presentatie en de nieuwsbrief gaan de studenten van Cibap en Nimeto deze verf maken.

Nieuwe lay-out voor de Site van Nimeto Museum (april 2018)

De site heeft een nieuwe lay-out! De inhoud is niet gewijzigd. Nog steeds biedt de site veel informatie en verschijnen er regelmatig Nieuwsbrieven.

Letterboeken gedigitaliseerd (februari 2018)

Nieuw op de site is het "Modern letterboek" van A.R. van der Burg. Het betreft de 1e uitgave A.R. van der Burg; Modern letterboek en de 2e uitgave A.R. van der Burg; Modern letterboek, 2e uitgave. Deze boeken geven een fraai beeld van de gebruikte letters in het eerste deel van de 20e eeuw.

Tijdschrift de Wendingen (april 2018)

Nieuw op de site is de nieuwsbrief Wendingen, tijdschrift (1918-1931) en de presentatie van dit tijdschrift Wendingen, tijdschrift De nieuwsbrief geeft een compleet overzicht van alle omslagen en geeft aan welke exemplaren in de Archiefbibliotheek in de kelder van gebouw A aanwezig zijn. De omslagen zijn door bekende kunstenaars uit die tijd gemaakt, zoals Jan Sluijters, Toorop en Roland Holst. De eerste uitgave was in 1918, drie maanden na het ontstaan van “De Stijl”, en de laatste verscheen in 1931. Er zijn in totaal 116 nummers verschenen. De oplage was tussen de 650 en 1300. Nimeto bezit 71 exemplaren van de 116 die zijn verschenen,

in 2017 hebben 858 bezoekers de site bezocht