Museum van Nimeto Utrecht

Vakschool Nimeto in Utrecht heeft in de kelder van het gebouw een museum met oude schildersgereedschappen en attributen. De collectie is ontstaan door schenking van oud-docenten en bedrijven.

NIEUWS

Reünie (mei 2019)

Tijdens de reünie op 18 mei konden de oud-leerlingen een trip maken langs de memory-lane. Deze werd gestart bij het museum en de bibliotheek. Er was vooral erg veel belangstelling voor oude foto's en de tekeningen van oud-docenten.

Aanpassing lay-out van de website (april 2019)

De lay-out van de website is aangepast en werkt nu meer met knoppen in plaats van pull down menu's. Het is eenduidiger en daarom gemakkelijker om in de site te zoeken. Heeft u opmerkingen mail dan gerust naar:

Bezoek 1e jaars leerlingen PVO (januari 2019)

Alle eerste jaars van deze opleiding zijn rondgeleid in het museum en hebben kennis gemaakt met de bibliotheek. De onderwerpen zijn te lezen in een nieuwsbrief.

Bezoek bouwkundige "Zaanse Schans"(januari 2019)

Tijdens een bezoek van de bouwkundige van de Zaanse Schans met de restauratieschilder en een stagiaire van Nimeto is onderzocht welk type behang het best past bij een te verhuren woning van de Zaanse Schans. Men probeert met beperkte middelen het erfgoed zo goed mogelijk te behouden. We hebben dit gedaan door middel van een onderzoek naar oude boeken en plaatmateriaal.

Nieuwsbrief Local Couleurs (december 2018)

In het kader van het exellentietraject Restauratie en Decoratie is een gastles ontwikkeld. In de nieuwsbrief wordt ingegaan op het onderwerp van de gastles, het maken van verf. Maar ook is er aandacht voor onder andere de winning van natuurpigmenten en de toepassing van deze verf in Frankrijk.

Tijdschrift de Wendingen (april 2018)

Nieuw op de site is de nieuwsbrief: Wendingen, tijdschrijft en de presentatie van dit tijdschrift (Presentatie: Wendingen tijdschrift). De nieuwsbrief geeft een compleet overzicht van alle omslagen en geeft aan welke exemplaren in de Archiefbibliotheek in de kelder van gebouw A aanwezig zijn. De omslagen zijn door bekende kunstenaars uit die tijd gemaakt, zoals Jan Sluijters, Toorop en Roland Holst. De eerste uitgave was in 1918, drie maanden na het ontstaan van “De Stijl”, en de laatste verscheen in 1931. Er zijn in totaal 116 nummers verschenen. De oplage was tussen de 650 en 1300. Nimeto bezit 71 exemplaren van de 116 die zijn verschenen,

- 541 - bezoekers in 2018 -