"הכתיבה מאפשרת לנו לא רק לומר מה שאנו צריכים לומר, אלא גם לראות את מה שאנו צריכים לומר". (ברייטר וסקרדמליה) 

הכתיבה היא תהליך קוגניטיבי מורכב המגייס סוגי ידע רבים ומגוונים.

(ת"ל חינוך לשוני לבתי הספר היסודיים תשס"ג)