Domov‎ > ‎

Projekti društva


Stran je namenjena podrobnejšemu opis naših projektov in dejavnosti, ki jih društvo izvaja na podlagi vsakoletnega sprejetega Programa društva. Podrobneje bodo opisane predvsem tiste dejavnosti in projekti, ki se izvajajo večinoma skozi vse leto.

Program "Podkev"

V okviru programa se izvajajo dejavnosti in projekti, ki se večinoma medsebojno vsebinsko dopolnjujejo, namenjeni pa so širši populaciji, nekateri pa so usmerjeni v točno določeno ciljno populacijo. V programu se izvajajo dejavnosti in projekti s socialno družbenega področja. V nadaljevanju navajamo projekte.

 

Projekt "Socialna pomoč"

se izvaja celo leto v obliki dodelitve živil in drugih življenjskih potrebščin uporabnikom, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Pri tem projektu večinoma sodelujemo z drugimi društvi in organizacijami, npr. z društvi upokojencev, osnovnimi šolami, v zelo veliko pomoč pa so nam tudi ljudje sami, ki zaznavajo tovrstne potrebe pri svojih bližnjih ali daljnih sosedih.

 

Projekt "Pomoč na domu"

je namenjen starejšim in bolnim uporabnikom, s katerim skušamo omiliti nastalo situacijo, v kateri so se znašli iz različnih razlogov ter jim vzbuditi občutek, da niso pozabljeni. V ta namen naši prostovoljci izvajajo manjša gospodinjska opravila, jih spremljajo pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. spremstvo v banko, na pošto, v trgovino ipd. V projekt je vključena tudi študentka Fakultete za socialno delo, ki opravlja obvezno prostovoljno delo v okviru študijskega programa.

 

Projekt ''Čaj ob petih'' 

je namenjen uporabnikom različnih generacij, zato sodi v vrsto medgeneracijskih dejavnosti, v okviru katerega se tedensko srečujejo na popoldanskih druženjih. Dejavnosti so večinoma proste, delno pa tudi vodene z vnaprej določenim programom (npr. ustvarjalne delavnice, v okviru katerih iz različnih materialov izdelujejo izdelke kot so pustne maske, novoletne razglednice, izdelki iz volne, Namen projekta je predvsem družabnost in medgeneracijski vidik, vzpodbujanje kreativnosti in  ustvarjalnosti, socializacija in zmanjšanje občutka izključenosti iz okolja. V okviru projekta občasno organiziramo tudi različne kulturne, športne, literarne in druge dogodke, ki se ponavadi izvedejo v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami. Več o dejavnosti pa na sledeči povezavi - Čaj ob petih

 

Projekt "Počitniško varstvo" 

 je namenjen otrokom prvenstveno tistim, ki zaradi različnih razlogov (v največji meri je ta razlog slabši finančni status družine) ne odpotujejo s starši na morje ali kam drugam na počitnice in so zaradi tega izpostavljeni priložnosti ''preživeti počitnice na cesti ali samo pred računalnikom brez konkretnega programa''. S ciljem, da bi vsaj peščici teh otrok omogočili vsaj delno lepše preživeti del počitnic, smo v letu 2010 v sodelovanju s četno skupnostjo na tem območju prvič in poskusno izpeljali organizirano počitniško varstvo v času »Jesenskih počitnic«, ki se ga je udeležilo presenetljivo veliko otrok in sicer je bilo končno število udeleženih otrok 21. Glede na letošnje izkušnje razmišljamo, da bi počitniško varstvo v letu 2011 organizirali tudi v času poletnih počitnic v dveh delih in sicer predvidoma prve tri tedne počitnic, drugi del pa v drugi polovici avgusta ter v času jesenskih (krompirjevih) počitnic. Izvedba projekta je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Počitniško varstvo je za vse otroke brezplačno, brezplačno so deležni tudi hladnih in/ali toplih napitkov ter tople malice v enem izmed gostinskih lokalov.

 

Projekt "Joga v vsakdanjem življenju in svetovanje"

je vsebinsko zasnovan in prilagojen starostni stopnji z upoštevanjem zdravstvenega stanja posameznega uporabnika. Z uporabniki izvajamo redne vaje s ciljem izboljšanja kvalitete življenja posameznika, predvsem so to vaje za hrbtenico, vaje, ki nežno razgibajo sklepe, masirajo mišice. Poseben poudarek je na dihalnih vajah in sproščanju. Glede na izkušnje, da je večina uporabnikov stalnih in v projekt vključenih že vrsto let, lažje prepoznamo in smo pozorni na simptome, ki napovedujejo določene težave posameznika, kar omogoča hitro reakcijo, ukrepanje in medsebojno pomoč, zato lahko z gotovostjo tako skupino označimo kot terapevtska skupina. V okviru projekta vodja izvaja tudi individualno ali skupinsko svetovanje, s čimer se vsebinsko dopolnjuje aktivnost joge s končnim ciljem, t. j. izboljšanje kvaliteta zdravja (višja kakovost telesnega, psihičnega in socialnega zdravja), osvobajanje negativnega mišljenja, kar pa vse vodi k notranjemu miru in pozitivnemu odnosu do sočloveka, okolja in družbe. Projekta na območju četrtne skupnosti še nismo izvajali, v primeru večjega povpraševanja pa bomo vsekakor razmislili o smiselnosti čim prejšnjega začetka izvajanja le tega.


Vrni se na vrh 

Projekt "Skupaj humanitarni"

Projekt je zasnovan in se izvaja v okviru našega rednega programa "Socialni programi". Za projekt ali akcijo smo se odločili zaradi čedalje slabšega socialnega statusa državljank in državljanov. Na naše društvo prihaja čedalje več prošenj za pomoč v obliki finančnih sredstev, žal pa so naše finančne zmožnosti enake trenutnemu stanju in pod vzdušjem recesije. Pa tudi sicer se do sedaj nismo odločali za dodeljevanje pomoči v obliki finančnih sredstev ali plačila položnic, temveč smo izvajali pomoč v obliki živil in drugih življenjskih potrebščin.


Projekt smo zasnovali s preprićanjem, da bo naš skupen glas in složnost pomagala vsem našim registriranim članom in uporabnikom in da nam bodo na pomoč priskočili tako posamezniki kot pravne osebe (gospodarske in druge družbe, podjetja, ...). 

Več o projektu pa si lahko pogledate na sledeči povezavi Skupaj humanitarni


Podstrani (1): Čaj ob petih
Comments