Niklas Hellströms dokumentationssida på Nösnäsgymnasiet

Denna sida är ett led i att göra mitt arbete transparent i syfte att åstadkomma erfarenhetsdelning och utbyta idéer med andra lärare för att på så vis utvecklas i min yrkesgärning.

Här kan du genom att klicka på länkarna till Mina klassers hemsidor i sidfältet ta del av varje lektion i varje klass. På detta sätt redovisar jag öppet, och delar med mig av, mål och syften med runt 400 lektioner totalt varje år.
 
Klassernas hemsidor är uppbyggda enligt principen plan-do-check-act och uppdateras oftast med en dags varsel. 

Du kan också läsa om mina tankegångar i centrala skolutvecklingsfrågor som återfinns i projektrapporter, på hemsidor och på bloggen 


Min pedagogiska grundsyn tar sin utgångspunkt i progressiva idéer formulerade av giganter som John Dewey, Paolo Freire och Ferenc Marton. Martin Bubers beskrivning av det mellanmänskliga mötet är en annan ledstjärna liksom Bob Dylans texter och musik.

I linje med dessa pedagogiska visioner eftersträvar jag i så stor utsträckning som möjligt ämnesintegrerade och projektinriktade samarbeten för att nå större helheter och sammanhang. 

Delaktighet och elevinflytande för att kunna nå varje enskild individ är självklara ambitioner för mig.