Nikke

- Lektor i matematik och fysik vid Vasa Övningsskola: http://www.abo.fi/vos/
- Censor i matematik för Studentexamensnämnden: https://www.ylioppilastutkinto.fi/se/
- Läromedelsförfattare för Schildts & Söderströms: http://www.sets.fi/
- Resursperson i matematik för Resurscenter: http://www.skolresurs.fi/
- Filosofie Doktor i matematik från Åbo Akademi: http://www.abo.fi/fakultet/mnfmatematikochstatistik
 MATEMATIK
  
FYSIK