Tietoa partiosta‎ > ‎

Ikäkaudet

Partiossa toimitaan erilaisissa ryhmissä. Ryhmät on jaettu iän mukaan, ja jokaisessa ikäkaudessa toimii useampi ryhmä.

Sudenpennuille (7-9 -vuotiaat) partio on tunnin tai puolitoista kestävä laumailta oman lauman (n. 10 sudenpentua) ja omien johtajien kanssa kerran viikossa. Laumailloissa harjotellaan partiolaisena olemista ja tehdään sudenpentuaktiviteetteja yhdessä oman ryhmän kanssa. Lisäksi laumat käyvät joka vuosi yön yli kestävällä kämppäretkellä ja päivä- tai laavuretkellä. Sudenpennut pääsevät myös osallistumaan koko lippukunnan leireille ja retkille.

Sudenpentuja laavuretkellä

Seikkailijat (10-12 -vuotiaat) kokoontuvat kerran viikossa seikkailijajoukkueensa (n. 8 seikkailijaa) ja omien johtajiensa kanssa. Seikkailijat harjoittelevat itsekin johtajiensa avustuksella johtamista ja pienten vastuiden hoitamista, vaikka edelleen harjoitellaan myös partion perusasioita ja pidetään hauskaa. Tietysti käydään myös viikonloppuretkillä ja isommilla leireillä.

https://sites.google.com/site/niipperinnuolihaukat/partiosta/ikakaudet/IMG_5253.jpg
Seikkailijat puhaltamassa yhteen hiileen - tavoitteena kuksa

Tarpojat (12-15 -vuotiaat) kokoontuvat niin ikään kerran viikossa oman tyttö- tai poikaryhmänsä (n. 5 tarpojaa) ja omien johtajiensa kanssa. Vanhempi tarpoja saa jo vaikuttaa ryhmänsä tekemisiin ja harjoitella johtamista. Lisäksi tehdään asioita yhdessä muiden tarpojiaryhmien kanssa. Tarpojat pääsevät jo itse suunnittelemaan retkiään ja ovat leireillä vanhimpia leiriläisiä.

Samoajat (15-17 -vuotiaat) ovat nuorimpia johtajia. He johtavat seikkailija- ja tarpojaryhmiä vanhempien johtajien tukemina. Samoajat ovat käyneet ryhmänohjaajakurssin ja ensiapukurssin. Lisäksi samoajat muodostavat omia ryhmiä, joiden kanssa käydään viettämässä johtajien laatuaikaa esimerkiksi kaikkien johtajien yhteisellä johtajaretkellä ja samoajien omissa kokoontumisissa.

Samoajat rakentamassa kämpälle uutta nuotiopaikkaa

Vaeltajat (18-22 -vuotiaat) toimivat lippukunnassa monissa tehtävissä. Vaeltajia löytyy niin sudenpentujen, seikkailijoiden, kuin tarpojien johtajista, lippukunnan hallituksesta ja leirien vastuuhenkilöistä. Vaeltajat tekevät asioita myös omassa ryhmässään. He esimerkiksi kokeilevat itselle vieraita liikuntamuotoja, kokkaavat uudenlaista ruokaa ja tutustuvat muiden maiden partiotoimintaan.

Vaeltajia matkalla Skotlannissa kesällä 2014

Aikuiset (22-vuotiaasta ylöspäin) tukevat lippukunnan toimintaa ja toimivat vaeltajien tavoin monenlaisissa tehtävissä, ryhmän johtajista lippukunnan johtoon. Aikuiset eivät kuulu enää partio-ohjelman piiriin, mutta heillä on oma tärkeä tehtävänsä toiminnan mahdollistamisessa. Aikuiset osallistuvat johtajaohjelmaan ja voivat myös järjestää ohjelmaa itselleen. Partioon voi liittyä aikuisenakin!