De Gemeente


De Nederlands-Israëlitische Gemeente (NIG) Groningen ziet terug op een lange geschiedenis. Die begon in 1744 met de oprichting van een Joodse gemeente in Groningen.

Werden aanvankelijk Joodse erediensten in een huis gehouden, naarmate de gemeente groeide, ontstond ook de behoefte aan een synagoge. Dit resulteerde in de bouw van een synagoge aan de Folkingestraat.

Middelpunt

Daarmee was het niet afgelopen. Er kwam een nieuwe, nog grotere synagoge op dezelfde plaats, die vandaag de dag - met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog - het middelpunt is van Joods leven in Groningen.

Sfeer

Wie de synagoge bezoekt, komt in aanraking met de historie, riten, tradities en gezelligheid van het Joodse leven. Dat wordt met name ervaren tijdens de viering van de sjabbat. Een dag, die wordt geheiligd en die breekt met de dagelijkse sleur van het leven. Op sjabbat krijgt de mens de gelegenheid voor lichamelijke rust en geestelijke verrijking om nieuwe krachten te verzamelen voor de komende werkweek. Na de sjabbatdienst is er een kiddoesj, gezellig samenzijn.


Als u op onderstaande link klikt, ziet u onze mooie contactfolderHet indrukwekkende houten plafond
van de synagoge in Groningen


Ċ
NIG Groningen,
14 okt. 2014 06:40