Contact


De Joodse Gemeente is tevens het aangewezen adres voor een brith mila, choepa, bar– en bat-mitswa, begrafenis en pastoraal werk. Voor het lidmaatschap betalen leden een kerkelijke belasting. Voor studenten geldt een speciaal tarief.

Nederlands - Israëlitische Gemeente Groningen

Postbus 4187

9701 ED GRONINGEN

Email: info@nig-groningen.nl


Bank: NL 63 ABNA 044 65 36 792 Ċ
NIG Groningen,
14 okt. 2014 06:40