Behoud


Het in stand houden van het Jodendom wordt binnen de Joodse gemeente als allerhoogste waarde beschouwd. De Joodse religie is een godsdienst van de praktijk, een levenswijze. Dat komt tot uiting als het gehele jaar door in onderlinge verbondenheid sjabbat en de Joodse feestdagen worden gevierd. Daarbij staan traditie en voorschriften, riten, symbolen en gezelligheid centraal.

'Lernen'

Binnen de Joodse gemeente kan tevens worden ‘gelernt’. Ter voorbereiding op sjabbat wordt een bijeenkomst gehouden om de parasja, toradeel, van de week te bestuderen.

Onderwijs

Verder is er Joods onderwijs voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Het is gebaseerd op het leerplan van de afdeling Onderwijs van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) in Amsterdam. Ook kan het Hebreeuws worden geleerd. Beginners en gevorderden kunnen daaraan meedoen. Daarnaast worden er cursussen voor volwassenen over algemeen Joodse onderwerpen georganiseerd.