VoorElkaar is een tijdschrift voor mantelzorgers in Bunnik, De Bilt, Culemborg, Utrechtse Heuvelrug, Nieuwegein en Zeist. De zes mantelzorgsteunpunten in die gemeenten maken VoorElkaar samen; we delen teksten over landelijk nieuws en elk steunpunt vult die pagina's aan met lokale berichten. Efficiënt en toch herkenbaar met een lokaal gezicht!

waarom maken we VoorElkaar?
Mantelzorgers verdienen goede informatie en ondersteuning. Ze willen graag ervaringen en tips uitwisselen met elkaar, op de hoogte blijven van ontwikkelingen en geïnformeerd worden over bijeenkomsten en cursussen. Daarom maken veel mantelzorgsteunpunten een nieuwsbrief voor mantelzorgers.

Het maken van een nieuwsbrief is een vak apart. Er gaat veel tijd en energie in zitten. Daarom maken we in onze regio sinds 2014 samen een nieuwsbrief, steeds meer in de vorm van een tijdschrift. Door onze samenwerking kunnen we op een professionele en aantrekkelijke manier communiceren met mantelzorgers en zorgondersteuners.

wie zijn de mantelzorgondersteuners?
Iedereen die langdurig zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking, is een mantelzorger. Voor hulp, advies en informatie kunnen mantelzorgers terecht bij de mantelzorgondersteuners in de eigen gemeente. Mantelzorgers kunnen zich inschrijven bij het steunpunt in hun eigen gemeente. Ze ontvangen dan gratis VoorElkaar. VoorElkaar is een gezamelijke uitgave van ElkWelzijn Culemborg, Gemeente Bunnik, Steunpunt Mantelzorg De Bilt (onderdeel van MENS De Bilt), Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein, Steunpunt Mantelzorg Zeist (onderdeel van MeanderOmnium) en de Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug.

Neem voor meer informatie over de samenwerkingspartners een kijkje op de websites:

over Bureau Betoeterd
Stichting Bureau Betoeterd begeleidt professionals in zorg en welzijn bij het beter zichtbaar maken van hun werk. Bureau Betoeterd coördineert de realisatie van VoorElkaar.

Of neem contact op met de redactie van VoorElkaar.