Praktisch

Lidgeld

 

Het lidgeld voor het dansseizoen 2016-2017 bedraagt 55€ voor het eerste gezinslid, 50€ voor het tweede en 45€ vanaf het derde gezinslid wonend op hetzelfde adres . Het lidgeld dient betaald te worden op het rekeningnummer van Zonne BE38 0011 1500 2872, voor 1 oktober,  met duidelijk vermelding voor wie er betaald wordt. 

De meeste ziekenfondsen betalen 1 x per jaar een toelage van 10€ tot 30€ uit, als tegemoetkoming voor het lidgeld dat je aan een sportclub betaald.
Dans, en dus ook volksdans, komt hiervoor in aanmerking. Haal het formulier hiervoor bij je ziekenfonds en laat het invullen door je lesgever.
 
Ook  dit seizoen is er de mogelijkheid voor sympathisanten om als “niet-dansend lid” aan te sluiten voor 10€. Je kan dan verzekerd deelnemen aan randactiviteiten van Zonne.
 

 

Lokaal

 

Onze dansstondes gaan door in de turnzaal van het Projectencentrum, Kongoplein 2 in Turnhout.

Projectencentrum

 

 

 

Info

 

 

Wens je meer informatie over onze groep, om zelf mee te dansen of voor optredens neem dan contact op met ons.

 

Dansgroep Zonne vzw

Boomstraat 11

2300 Turnhout

 

info@zonne.be

 

014 720065

 

 

 

 

home