รศ. 620

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
                                                                                                                   
 รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์   รศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์         รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน         รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
 
 
ตารางบรรยายวิชา รศ. 620 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม  2552  08.00-12.00 น. = 4 ชม.อ.ทวีศักดิ์
 13.00-17.00 น. = 4 ชม.อ.ทวีศักดิ์
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม  2552  11.00-12.30 น. = 1.5 ชม.อ.บุญอนันต์
 13.00-19.00 น. = 6.5 ชม.อ.บุญอนันต์
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน  2552  08.00-12.00 น. = 4 ชม.อ.จินดาลักษณ์
 13.00-17.00 น. = 4 ชม.อ.จินดาลักษณ์
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน  2552  08.00-12.00 น. = 4 ชม.อ.จินดาลักษณ์
 13.00-17.00 น. = 4 ชม.อ.จินดาลักษณ์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน  2552
 18.00-22.00 น. = 4 ชม.อ.นิสดารก์
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน  2552  08.00-12.00 น. = 4 ชม.อ.นิสดารก์
 13.00-17.00 น. = 4 ชม.อ.นิสดารก์
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน  2552  08.00-12.00 น. = 4 ชม.อ.นิสดารก์
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน  2552 สอบปลายภาค  09.00-12.00 น.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 10:17 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  293 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 10:14 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2552 10:01 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 10:00 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  340 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 09:59 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 10:02 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  302 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2552 10:12 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  296 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 พ.ค. 2552 10:13 NIDA UDON 15
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  303 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2552 10:13 NIDA UDON 15
Comments