Nicolae Cuta

Curriculum vitae


 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

CUŢĂ Nicolae

Adresă

Str. Vasile Alecsandri, nr. 162, Craiova 200463, România

Telefon(oane)

0251540077

Mobil:

0743070270

Fax

0351814400

E-mail

nicucuta@gmail.com


 

Naţionalitate

româna

 

 

Data naşterii

16.03.1962

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Consultant/trainer

 

 

Experienţa profesională

 

Perioada

 Din dec. 2011

Funcţia sau postul ocupat

 Director executiv

Activităţi şi responsabilităţi principale

 Asigur managementul operational, fundraising, reprezentare, promovare

Numele şi adresa angajatorului

 Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Tipul /sectorul de activitate

 

Perioada

ianuarie 2011 – august 2012

Funcţia sau postul ocupat

Formator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am susţinut cursurile de managementul afacerilor în cadrul incubatorului de afaceri Craiova

Numele şi adresa angajatorului

Invest4SEE, Timişoara, Str. Zugrav Nedelcu, nr. 8, ap. 2, cam. 1

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltarea antreprenoriatului

Perioada

Iun. 2009- mai 2011

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator local de proiect

Activităţi şi responsabilităţi principale

Instruirea, consilierea şi supervizarea personalului a 11  reţele electronice ale comunităţii locale în vederea dezvoltării economice locale, în cadrul proiectului Economia bazată pe cunoaştere.

Numele şi adresa angajatorului

WYG International, str. Dionisie Fotino, nr. 41, Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltare economică locală

Perioada

Apr.  2009 – sep.. 2010

Funcţia sau postul ocupat

Manager de proiect

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea proiectului Reţea de Organizaţii Rurale în Oltenia care a urmărit dezvoltarea organizaţională a 20 de ONG-uri rurale şi iniţierea de proiecte comunitare.

Numele şi adresa angajatorului

Asociaţia CRONO -  Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia, Craiova, Calea Bucureşti, bl. A7, sc. 3 ap.  1

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltare organizaţională

Perioada

Feb. - iun. 2009

Funcţia sau postul ocupat

Trainer consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Instruirea membrilor consiliului director şi a personalului Asociaţiei Naţionale pentru Copiii şi Adulţii cu Autism din  România filiala Craiova şi asistarea lor pentru realizarea strategiei de dezvoltare organizaţională şi înfiinţarea unei întreprinderi sociale.

Numele şi adresa angajatorului

Asociaţia CRONO -  Centrul de Resurse pentru 

Organizaţiile Non-profit din Oltenia, Craiova, Calea 

Bucureşti, bl. A7, sc. 3 ap. 1

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltare organizaţională

Perioada

Sep. 2008 – dec. 2009

Funcţia sau postul ocupat

Trainer consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am instruit şi asistat organizaţiile comunitare beneficiare în planificarea şi implementarea de proiecte şi afaceri comunitare.

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia PACT, Bucureşti, str. Dr. Lister, nr. 55

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltare comunitară

Perioada

Martie – septembrie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Trainer/consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am instruit echipele mixte formate din reprezentanţii  ONG-urilor locale si APL si le-am acordat consultanta in teren in vederea stimulării participării cetăţenilor în elaborarea unei strategii de dezvoltare a localităţilor din proiect. (proiect finanţat prin programul PHARE 2005 – 

Consolidarea Democraţiei în România, Componenta 2 – 

Democraţie, drepturile omului, statul de drept, 

independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.)

Numele şi adresa angajatorului

Fundatia PACT Strada Doctor Lister, nr 55, Et.2, Ap 5, 

Sector 5, Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Consolidarea democraţiei

 

 

Perioada

Martie 2007 – martie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Trainer/consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am instruit personalul din Agenţia Naţională pentru Romi, Birourile Judeţene pentru Romi, personalul din administraţie şi din ONG-urile rome pe tema fondurilor structurale europene şi am supervizat procesul de facilitare a parteneriatelor dintre comunităţile de romi şi 

administraţia publică locală în vederea iniţierii de proiecte pentru diverse programe de finanţare (PHARE  2006, POS DRU) . Moderez e-grupul „Fonduri structurale pentru comunităţile de romi (http://groups.yahoo.com/group/fonduri_romi/).

Numele şi adresa angajatorului

Human Dynamics, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 35 A, ap. 4, 

Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Consultanţă pentru managementul proiectelor cu finanţare de la UE.

 

 

Perioada

Mai – oct. 2007

Funcţia sau postul ocupat

Trainer/consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am instruit şi asistat 14 organizaţii comunitare să iniţieze şi să implementeze mici proiecte şi afaceri comunitare cu finanţare de la CEE Trust.

Numele şi adresa angajatorului

Fundaţia PACT, str. Dr. Lister, nr. 55, ap. 5, Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Dezvoltare comunitară

 

 

Perioada

Aug. 2003 – aug. 2004

Funcţia sau postul ocupat

Trainer/consultant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am instruit echipele de proiect şi am evaluat rezultatele  sub-proiectelor realizate în cadrul proiectului „Accesul la educaţie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi” (PHARE – EuropeAid/113198/D/SV/RO).

Numele şi adresa angajatorului

IMC Consulting, str. Ion Maiorescu, nr. 22, Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Managementul resurselor umane

Perioada

1995-1996

Funcţia sau postul ocupat

Consilier financiar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Am acordat consultanţă clienţilor pentru încheierea contractelor de administrare a acţiunilor

Numele şi adresa angajatorului

Tranzacţii Valori Mobiliare S.A., Bucureşti

Tipul /sectorul de activitate

Tranzacţii acţiuni

Educaţie şi formare

 

 

Perioada

01.10.2000 – 15.06.2002

Calificarea/diploma obţinută

Master în management social şi dezvoltare comunitară

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Sociologie, dezvoltare comunitară, management

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Filozofie, Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Nivelul 5

Perioada

01.10.1982 - 01.10.1986

Calificarea/diploma obţinută

Licenţiat în fizică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Fizică, pegagogie;

Fizician, profesor de fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Nivelul 5

 

 

Alte cursuri

 

·    Curs de expert evaluator de întreprinderi (acreditat CNFPA) – iul. 2012, ARTI

·    Implementarea RSC – standarde şi modelul de integrare – UNDP, mai-iun. 2012

·    Curs de formatori în managementul întreprinderilor sociale – iun. 2011, European Research Institute on 

Cooperatives and Social Enterprises Trento

·    Curs de manager de proiect, CLIMM Craiova, martie 2010 (acreditat CNFPA)

·    Curs de formatori acreditat de CNFPA ian. - mar. 2008, Colegiul „Spiru Haret” Craiova

·    Curs de formatori “Project Management” – martie - iunie 2006, Institute for Public Administration Dublin

·    Curs de formatori “Enhancing the Absorption Capacity regarding EU-Funds in Romania” - 2005-2006, INA, INWENT & Institut für Europäische Politik Berlin

·    Advanced Practice of Managing Projects, Maltacom Training College, 04-12 11.2002

·    Curs de formatori pentru ONG, Centrul Euroregional pentru Democraţie & CSDF Hungary, mai 2001- martie 2002

·    Poverty, Ethnicityy and Spatial Change in Eastern and Central Europe, CEU Summer University, 2001

·    Training for appraisers, Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala & British Council, martie 2000 

·    Curs pentru formatori Abilităţi avansate de facilitare, Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară, martie 1999

Vizite de studiu

Vizita de schimb de experienta la diferite intreprinderi din Marea Britanie, aprilie 2012

Vizită de studiu la diverse structuri de economie socială din Trentino, iunie 2011

Vizită de studiu pe tema RSC la exploatarea de fier a companiei ARCELOR-Mital din Prijedor (BiH)

Vizita de studiu la institutiile europene de la Bruxelles (Comisia Europeana, Consiliul European, Parlamentul 

European), aprilie 2006

Vizita de studiu la diverse autoritati de management si organisme intermediare pentru gestionarea fondurilor 

structurale din Berlin, mai 2006

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

Limba maternă

Limba română

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

C2

experimentat

C2

experimentat

C2

experimentat

C2

experimentat

C2

experimentat

Limba franceză

 

B1

Independent

B1

Independent

A2

elementar

A2

elementar

A2

elementar

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

Competenţe şi abilităţi sociale

 Spiritul de echipă dobândit şi dezvoltat în cadrul a peste 30 de echipe de proiect în  care am lucrat în ultimii 10 ani.

Voluntariat: sunt membru fondator al 7 ONG-uri, pentru care am prestat peste 3.000 de ore de voluntariat.
 Capacitatea de adaptare la grupurile dezavantajate şi excluse social (cum ar fi populaţia de etnie romă, persoanele care locuiesc în zonele rurale sărace, persoane cu nevoi speciale) dobândită prin experienţa de muncă.
 Bune abilităţi de comunicare dobândite prin experienţa mea ca profesor si trainer.

 Experienţă în iniţierea, animarea şi moderarea e-grupurilor (http://antreprenori-oltenia.groupsite.com, http://economie-sociala.groupsite.com, http://groups.yahoo.com/group/dezvoltare_comunitara, http://groups.yahoo.com/group/fonduri_romi).

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Leadership: Am fost timp de 2 ani preşedinte al Asociaţiei Române de Dezvoltare Comunitară şi 3 ani vice-preşedinte al SIP Dolj (sindicat de 6.000 de profesori la acea vreme), in prezent sunt presedintele CRONO;
- Spirit organizatoric: am oferit consultanţă în dezvoltarea organizaţională pentru peste 75 de organizaţii/instituţii non-profit  şi am organizat mai multe evenimente nationale si internationale, cum ar fi două sesiuni internaţionale  de instruire în România pentru Central and Eastern European Network  (2003şi 2006), o conferinţă internaţională privind dezvoltarea rurală (Bucureşti, 2009) şi o campanie de formare de 8 săptămâni pentru 400 de persoane (martie-aprilie 2010).
- Bună experienţă în management organizational şi de proiect: am fos director timp de 2 ani intr-o scoala cu 200 de elevi,  7 ani am fost directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia  şi in prezent sunt directorul executiv al Fundatiei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale; am coordonat 5 proiecte naţionale şi 2 internationale.


Activitate in proiecte cu finantare externa (selecţie)

Bursa comunitara de afaceri sociale Heineken – Heineken pentru comunitati, FDES, manager de proiect, 2012

Impreuna pentru servicii sociale mai bune - Construirea capacitatii organizationale a unei retele nationale de ONG-uri crestine IOCC România, consultant, 2012

Tineri antreprenori de succes - Federația Junior Chamber International România, trainer, 2012

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – STEPS - Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje – IRECSON, trainer, 2011-2012

KANT – Competente Antreprenoriale de Nivel European Asociaţia Pro – Xpert, trainer, 2012

Apt.Antreprenoriat performant prin training si consiliereInvest4SEE, trainer, 2011-2012

Imputernicirea comunitatilor de romi in influentarea si monitorizarea agendelor locale din Romania Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, trainer/mentor, 2010

Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale IOCC România, consultant, 2010

Construirea unei reţele de organizaţii rurale în Oltenia – PHARE 2003/005-551.01.05/01, CRONO, manager de proiect (2005-2006)

Centru de afaceri transfrontarier pentru IMM-uri – PHARE CBC România-Bulgaria - Asociaţia Ecologică Gaia, manager de proiect (2006)

Şcoala comunitar-activă, Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară, coordonator de proiect (1999-2003)

Innovative Methods for Adult Learning, Grundtvig 2, Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară, coordonator naţional (2002-2003)

Proiectul pentru Învăţământul Rural – Banca Mondială – Centrul Educaţia 2000+, trainer/facilitator (2004-2006)

Accesul la educaţie pentru grupurile defavorizate – PHARE – IMC Consulting, trainer (2003-2004)

Proiectul pentru Dezvoltare Rurală – Banca Mondială – Eptisa Internacional, training team leader (2003-2005)

Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale (POSDRU/64/3.3/S/21561), Fundaţia Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă, consultant (2010)

Sensibilizarea Actorilor locali privind abordarea Leader – PNDR – CRONO, team leader (2010)

Servicii integrate pentru ocupare - POSDRU – Asociaţia Vasiliada, trainer si autorul ccurriculumului pentru ocupaţia mediator social (2011)

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin transfer transnaţional de bune practici şi formare profesională a întreprinzătorilor din România – STEPS (POSDRU/92/3.1/S/61332), Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje – IRECSON, formator (2011-2012)

 RURES. Spațiul Rural și Economia Socială în România, (POSDRU/84/6.1/S/55122), Fundația Civitas, formator (ian. 2012)

Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale şi a economiei nonagricole durabile prin formarea şi implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale (POSDRU/83/5.2/S/57486), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, formator (apr. 2012)

KANT – Competente Antreprenoriale de Nivel European, (POSDRU/92/3.1/S/61396), Pro Xpert, formator (feb. – martie 2012)

Euro-Strategie, Euro-Administrație, Euro-Cetățeni (SMIS 12714), CLIMM Craiova, formator (apr. 2011)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Pot folosi cu uşurinţă în mod corespunzător diverse echipamente şi materiale de training si de birou.

Am experienţă în conceperea şi analizarea planurilor de afaceri şi în conducerea proceselor participative de planificare strategică şi de dezvoltare organizaţională sau comunitară.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office (Word,Excel™ şi PowerPoint™), Microsoft Project™, navigare pe Internet,  programe de poştă electronică (Internet Explorer, Outlook Express, Netscape). Am experienţă în realizarea şi administrarea de websituri simple şi diverse forme de e-grupuri.

Competenţe şi aptitudini artistice

Am publicat peste 30 de eseuri şi pamflete în reviste culturale romanesti ("22", "Dilema", "Academia Caţavencu", „Atitudini”, „Tribuna învăţământului”).
Am regizat două piese de teatru forum după ce am participat la training pe această temă.

Permis(e) de conducere

Permis categoria B din 2005

Informaţii suplimentare

Publicaţii (listă selectivă)

·       “Crearea prosperităţii pe baza încrederii sociale” – Atitudini, nr, 10/oct. 2003, 11-12 /nov. –dec. 2003

·      “Învăţarea intergeneraţională pentru o cetăţenie democratică”  -Instituţii de educaţie a adulţilor ; Editura Spiru Haret, Iaşi, 2003

·      Bazele managementului de proiect – Institutul Naţional de Administraţie, 2006 (în colectiv)

·      Review of “The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe”, Marc Morjé Howard, Voluntas, volume 15, number 4, December 2004, pp. 410-412

·      Training Needs Assessment in Community Projects – Central and Eastern European Citizens Network Newsletter, Issue #2/December 2003, http://www.ceecn.net/newsletter.php

·       “Discriminare vs. Competenta” - “22” nr. 430, 19-25 mai 1998;

·       Review of Creative community planning: transformative engagement methods for working at the edge, Wendy Sarkissian and Dianna Hurford, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (19 May 2011),

·      Review of Paid and Unpaid Labour in the Social Economy, Sergio Destefanis and Marco Musella (Eds.), Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (August 2011)

Apartenenţa la organizaţii profesionale

Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară

 

Referinţele si copii dupa diplome/contracte pot fi furnizate la cerere

 

20.12.2012