เปรียบเทียบพื้นสนามกีฬายางสังเคราะห์โพลียูรีเทน (พียู) กีบพื้นอะคริลิค โพลีพล๊อคโพลีน พีวีซี อิป็อกซี่


เปรียบเทียบชนิดวัสดุงานพื้นสนามกีฬา


  พื้นอคริลิค อิป็อกซี พื้น พีพี พื้น พีวีซึ พื้น พียู
  Acrylic Epoxy polypropylene polyvinyl chloride Poly urethane
ประมาณราคา บาท/ตรม 300-600 400-600 700-900 1100-1400 1200-1800
ความหนาทั่วไป 2.0-3.0 มม 2.0-3.0 มม 12.0 มม 4.5-8.0 มม 3.0-13.0 มม
รอยต่อ ไม่มี ไม่มี มี มี ไม่มี
ความแข็ง แข็งมาก แข็งมาก แข็งมาก นิ่ม นิ่ม
ตวามยึดหยุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี ปานกลาง สูงมาก
      
การทนต่อแรงฉีก ต่ำมาก ต่ำมาก สูง ต่ำ สูงมาก
ใช้นอกอาคาร ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้
ทนต่อแสงแดด ได้ ไม่ได้ ไม่ดี ไม่ได้ ได้
      
ทนต่อน้ำ ไม่ดี ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้
การหลุดลอก เสียหาย ในเวลาสั้น ไม่แน่นอน ปานกลาง ปานกลาง ทนทาน
การเด้งของบอล ดี ดี ดี ไม่ดี ดี
การล้ม/ความปลอดภัย ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี ดี ดี
ความเสียดทาน สูง ลื่นมาก สูง ปานกลาง ปานกลาง
ระยะเวลาใช้งาน ต่ำมาก(2-4ปี) ต่ำ(3-7ปี) ต่ำ(3-4ปี) ปานกลาง(5-8ปี) ดี(10-20ปี)
การซ่อมแซม รื้อทำใหม่ รื้อทำใหม่ รื้อทำใหม่ รื้อทำใหม่ ซ่อมเฉพาะจุด
คุณภาพโดยรวม ต่ำมาก ห้ามใช้เป็นสนามกีฬา ต่ำ ดี(ในอาคาร) ดีมาก
การใช้ประโยชน์ ทั่วไป เป็นพื้นโรงงาน ฟุตซอล วอลเลย์ ทั่วไป

Comments