มุลิลา


แมวมุลิลา แมวมุลิลานี้ เป็นแมวขนสีดำ ขนเรียบเป็นมัน แต่บริเวณสองหูเป็นสีขาว นัยน์ตาสีเหลืองราวกลีบดอกเบญจมาศ แมวชนิดนี้ ตำราว่าให้เลี้ยงได้เฉพาะพระสงฆ์ ไม่ควรเลี้ยงตามบ้าน

ใบโสตสองเสวตรปาน             ปักล้วน

ศรีตาผกาบาน                          เบญจมาศ เหลืองนา

หางสุดโลมดำถ้วน                  บาทพื้นกายเศียร

มุลิลาปรากฏแจ้ง                     นามสมาน

แมวเหมียวชื่อมุลิลา เป็นแมวดำตั้งแต่หัวจรดปลายหาง ยกเว้นเพียงหูสองข้างที่เป็นสีขาว ดวงตาเหลืองเหมือนดอกเบญจมาศ

หนึ่งด่างสองหูโดยหมาย   ตำราท่านทาย   ว่าควรจะเลี้ยงแต่สงฆ์    เล่าเรียนสิ่งใดมั่นคง    มิได้ลืมหลงสำเร็จดังความปรารถนา

ตำราท่านว่าไว้ เจ้าแมวชนิดนี้ พระสงฆ์ควรจะเลี้ยง  ช่วยให้มีจิตใจตั้งมั่นในการเล่าเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทาง เล่าเรียนสำเร็จตามปรารถนา


<<ย้อนกลับ                ถัดไป>>


กลับสู่เมนู


Comments