HOME

    
    Thân mến chào qúy bạn đã ghé thăm website của tôi.  

   
     "NHƯ LÀN GIÓ NHẸ" đã xuất hiện hơn bốn năm trước. Nay đã đến lúc nên thay đổi nội dung website cho phù hợp với giòng thời gian. 

                 Thưa quý bạn, Website đang được sửa lại. 

    Xin quý bạn tự nhiên coi cột "layout" phía bên trái để khám phá những gì hiện có.  Trong thời gian này, xin quý bạn tạm thời coi hai video clips phía dưới đây.

1. CHÚC XUÂN-2016

    
 

CHUC XUAN-2016.mp4

   
2. HOA XUÂN

hoa_xuan.mp4 
    Chân thành cảm tạ.
HB