Phần mềm kế toán Misa 7.9 Full


 
Hướng dẫn phần mềm Misa 7.9 Full  (Download tại đây)
 
Phần mềm kế toán MISA-SME Express 7.9 có tất cả các tính năng mới nhất của MISA-SME 7.9, cập nhật chế độ kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, đặc biệt cho phép xuất khẩu dữ liệu ra phần mềm của Cơ quan Thuế. Điểm khác biệt duy nhất với MISA-SME phiên bản đầy đủ số lượng các chứng từ của các phần hành trong MISA-SME Express 7.9 được giới hạn phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Sản phẩm MISA-SME đã 4 năm liên tiếp (2004 - 2007) được khách hàng bình chọn là Giải pháp CNTT hay nhất. Cho ra đời MISA-SME Express 7.9, MISA muốn đáp lại những tình cảm mà khách hàng đã dành cho sản phẩm của mình. Đây cũng là thiện chí của Công ty CP MISA nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chưa có điều kiện đầu tư nhiều vẫn có thể ứng dụng phần mềm kế toán cho công tác quản lý của mình.

Các bước để nhận được phần mềm MISA-SME Express 7.9 miễn phí:

1. Download phần mềm MISA-SME Express 7.9 và cài đặt vào máy tính của bạn.

2. Download mẫu Giấy xin cấp phép sử dụng MISA-SME Express 7.9 và điền đầy đủ thông tin trong mẫu sau đó gửi email tới văn phòng MISA nơi gần nhất với cơ quan bạn:
     Đặc biệt lưu ý rằng Công ty Cổ phần MISA chỉ cấp phép cho bạn khi bạn đã điền đầy đủ 100% các thông tin ghi trong mẫu giấy xin cấp phép.

     3. Sau khi nhận được Giấy phép sử dụng của Công ty Cổ phần MISA qua đường email hãy lưu giữ tệp Giấy phép sử dụng đính kèm trong thư xuống ổ đĩa của bạn.

     4. Khởi động phần mềm MISA-SME Express 7.9 rồi vào menu <TRỢ giúp>để đăng ký giấy phép theo hướng dẫn sử dụng. Sau khi thực hiện xong thao tác đăng ký giấy phép sử dụng vào phần mềm tên công ty của bạn sẽ xuất hiện trên các báo cáo.
     MISA-SME Express 7.9 bao gồm 11 phân hệ<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=3 align=right><TBODY><TR><TD>
     Click the image to open in full size.

     Các phân hệ trong MISA-SME phiên bản 7.9

     </TD></TR></TBODY></TABLE>
     1. Sổ cái
     2. Bán hàng
     3. Mua hàng
     4. Vật tư hàng hóa
     5. Tiền mặt tại quỹ
     6. Ngân hàng
     7. Tài sản cố định
     8. Tiền lương
     9. Thuế
     10. Giá thành
     11. Hợp đồng
     Tính năng mới trong MISA-SME Express 7.9
     • Cập nhập chế độ kế toán mới theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thay thế Doanh nghiệp vừa và nhỏ QĐ 1177/1996 (QĐ sửa đổi 144/2001) bao gồm:
      • Cập nhập hệ thống tài khoản mới
      • Cập nhập mẫu biểu báo cáo tài chính mới
      • Cập nhập hóa đơn chứng từ, sổ sách theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.
       • Chuyển đổi dữ liệu từ MISA-SME phiên bản 7.1 và MISA-SME Phiên bản 7.5 lên MISA-SME Phiên bản 7.9
       • Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra phần mềm thuế của tổng Cục thuế.
       • Quản lý quỹ: Bổ sung thêm chức năng tìm kiếm bằng phím F3 trên các đối tượng ở phần chi tiết.
       • Tùy chỉnh báo cáo: Cho phép thay đổi cỡ chữ số trên từng báo cáo.
        <TABLE style="WIDTH: 346px; HEIGHT: 184px" cellSpacing=4 cellPadding=4 align=left><TBODY><TR><TD>Click the image to open in full size.

        Phân hệ Sổ cái trong MISA-SME Express 7.9

        </TD></TR></TBODY></TABLE>
       • In báo cáo\ Chọn tham số báo cáo: Trong hộp thoại chọn tham số báo cáo có danh sách khách hàng hoặc nhà cung cấp hoặc VTHH chương trình thêm chức năng tìm kiếm theo cả mã và tên
       • Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo: Bổ sung thêm tùy chọn cho phép hiển thị vị trí thông tin giấy phép sử dụng so với logo.
       • Hỗ trợ nhiều người dùng, chạy ổn định trên mạng. An toàn dữ liệu tốt với tính bảo mật cao, mật khẩu người dùng được mã hóa, phân quyền sử dụng đến từng chức năng, từng thao tác: Sửa, xoá, ghi sổ…v.v. Nhật ký truy cập và các thao tác của người dùng. Đặt lịch sao lưu tự động
       • Cho phép hạch toán nhiều đối tượng trên một chứng từ thu, chi trong phân hệ Quản lý quỹ, Tiền gửi ngân hàng
       • Cho phép giao dịch nhiều loại tiền và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá.
       • Theo dõi chi tiết tình hình sử dụng TSCĐ theo từng tháng, từng năm.
       • Hỗ trợ 4 phương pháp tính giá xuất kho vật tư hàng hóa: Bình quân cuối kỳ; bình quân tức thời; giá đích danh; nhập trước xuất trước.
       • Cho phép người dùng kiểm soát được số lượng tồn kho của vật tư hàng hóa ngay tại giao diện nhập liệu các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho. Hỗ trợ quản lý lắp ráp, tháo dỡ linh kiện
       • Quản lý doanh thu, giá vốn và lãi gộp trên từng mặt hàng. Cho phép theo dõi doanh số bán hàng theo khách hàng, mặt hàng, nhân viên
       • Quản lý công nợ phải thu, phải trả tổng hợp hoặc chi tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp.
       • Tăng cường khả năng tìm kiếm các giao dịch, chứng từ.
       • Tất cả báo cáo đều có thể lọc số liệu theo nhiều tiêu thức khác nhau.Cho phép lựa chọn in báo cáo bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Kết xuất báo cáo ra nhiều dạng như: dbf, xls, doc, pdf, html
        • Một số báo cáo tiêu biểu trong tổng số hơn 200 báo cáo tài chính và quản trị: <TABLE cellSpacing=3 cellPadding=3 align=right><TBODY><TR><TD>
         Click the image to open in full size.

         Phân hệ Thuế trong MISA-SME Express 7.9

         </TD></TR></TBODY></TABLE>
         • Bảng cân đối tài khoản; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính
         • Sổ cái các tài khoản. Sổ Nhật ký chung
         • Báo cáo bán hàng, tồn kho, phân tích doanh thu.
         • Báo cáo mua hàng, phân tích tình hình nhập hàng.
         • Báo cáo công nợ đến hạn thu, đến hạn trả.
         • Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi, dự đoán quỹ.
         • Báo cáo khấu hao, tăng giảm tài sản cố định.
         • Bảng thanh toán tiền lương, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
         • Sổ theo dõi hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp dồng.
         • Bảng kê chi phí giá thành sản phẩm, phân tích các yếu tố chi phí trong giá thành.
         Những điểm hạn chế so với MISA-SME 7.9 phiên bản đầy đủ
         • Nhập tối đa 10 chứng từ mỗi loại /1 tháng (tổng cộng khoảng 200 chứng từ các loại/ 1 tháng)
         • Tính lương được tối đa 10 nhân viên
         • Quản lý được tối đa 10 tài sản cố định
         Nâng cấp lên MISA-SME phiên bản đầy đủ
         • Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, cần nhập không hạn chế chứng từ, doanh nghiệp chỉ việc đăng ký để nâng cấp lên bản đầy đủ mà vẫn tiếp tục sử dụng toàn bộ dữ liệu cũ đã nhập bằng MISA-SME Express.
         Comments