nhipcaugiaoly's Home Page

"Nhip cau giao ly xay non nuoc,

Guong may thien nhien dung Dao Doi."

 

Nhip cau giao ly xin loi doc gia: phai tam ngung len mang vai ngay de dieu chinh ky thuat.

Hen gap lai nay mai,

NCGL