Trang chủ
                                                                                        nhân pet và đồ vua phap thuật

                                                                              bán auto bắt pet , train nv, ............
1. Bảng Mệnh giá auto version 3.0 (New Update)

STT
Mệnh Giá Thẻ Vcoin
Số Ngày sử dụng 
1
50.000 VNĐ 1 tuần
2
100.000 VNĐ 1 tháng
3
200.000 VNĐ 3 tháng
4
300.000 VNĐ 6 tháng
5
500.000 VNĐ vĩnh viễn

                                                                             bản giá nhận vàng và pet
 
STT
Mệnh Giá Thẻ Vcoin
Số Vàng nhận được
Tỉ lệ thành công
1
50.000 VNĐ 5.000 Vàng 80%
2
100.000 VNĐ 12.000 Vàng 100%
3
200.000 VNĐ 25.000 Vàng 100%
4
300.000 VNĐ 40.000 Vàng 100%
5
500.000 VNĐ 70.000 Vàng 100%

Các bạn đừng quá lo lắng vì:
  1. - Khi nhận bằng thẻ 50.000VNĐ tỉ lệ 80% nghĩa là 10 người thì 8 người thành công
    ( khá cao )
  2. - Khi nhận bằng thẻ 100.000 VNĐ trở lên chắc chắn thành công 100%
  3. - Chưa có trường hợp nào bị khóa tài khoản khi nhận vàng tại http://nhanpetvtc.tk

Lời khuyên: các bạn nên nhận Vàng bằng thẻ VTC Online có mệnh giá từ 100.000VNĐ trở lên để chắc chắn thành công 100% và nên nhận bằng thẻ VTC Online còn nguyên giá trị sử dụng.

Chú ý: Nếu ai muốn dùng thẻ 1000 Vcoim mà không có thẻ 1000 Vcoin thì bạn có thể mua 2 card 500 Vcoin và nhận lần lượt từng thẻ một vào cùng 1 tài khoản để tỷ lệ vẫn giữ nguyên là 100%
                                              mọi chi tiếc xin liên hệ : tieutubuon_1257@yahoo.com.vn
3. Thực hiện nhận Vàng:

*
 
Hoàng Tử Thiên Sứ
            
Công Chúa Ác Ma       

Tiểu Lương Tử

Y Tá MM


Trang con (1): sdaeqewwqeq