Khatam Surah 44‎ > ‎

Ad-Dukhan

                                                                 [Previous] [Next] [Home]  
{44}

Ad-Dukhan (asap)
1~59.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Haa Miim.

2. Demi kitab yang menerang kan !

3. Sesungguhnya kami turunkan dia dimalam yang diberi berkat. Sesungguhnya adalah kami mengancam.

4. Padanya dipisahkan tiap-tiap urusan yang bijaksana.

5. Sebagai perintah dari sisi kami, (kerana)  sesungguhnya kami  lah yang mengutus.

6. Sebagai rahmat dari Tuhan mu, (kerana) sesungguhnya ialah yang mendengar, yang mengetahui.

7. Tuhan bagi langit-langit dan bumi dan barang yang diantara keduanya, jika (betul) kamu mengaku.

8. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ia menghidupkan, dan Ia mematikan, Tuhan kamu dan Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang dahulu.

9. Tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-keraguan.

10. Oleh itu, tunggulah hari yang yang langit akan membawa asap yang nyata.

 

11. Yang akan mengenai orang-orang itu, ini satu azab yang pedih.

12. “Hai Tuhan kami ! lepaskanlah azab itu dari kami, sesunggunya kami (akan) beriman”.

13. Dari manakah mereka dapat peringatan, pada hal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang menerangkan.

14. Kemudian, mereka berpaling daripada nya dan mereka berkata; “(dia) diajar, (dia) gila”.

15. Sesungguhnya  kami akan hindarkan azab itu sedikit, (tetapi)  sesungguhnya kamu akan kembali.

16. (Ingatlah) hari yang kami akan lakukan (padanya) satu perlakukan yang keras, sesungguhnya kami akan membalas.

17. Dan sesungguhnya kami telah atur percubaan, sebelum mereka (terhadap) kaum firaun dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang mulia.

18. “Bahawa hendaklah kamu serahkan kepda ku hamba-hamba Allah, kerana sesungguhya aku Rasul yang dipercayai untuk kamu”.

19. “Dan bahawa janganlah kamu menyombong kepada  Allah, sesungguhnya aku membawa kepada kamu keterangan yang nyata”.

20. “Dan sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan ku dan Tuhan kamu, dari perejaman kamu akan daku”.

 

21. “Dan kalau kamu tidak mahu beriman kepada ku, tinggalkan lah akan daku”.

22. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya; “hai  Tuhan ku ! mereka itu (adalah) kaum yang durhaka”.

23. “Maka bawalah berjalan hamba-hamba ku pada malam, sesungguhnya  kamu akan di ikuti”.

24. “Dan hendaklah engkau biarkan laut itu tetap (terbelah), sesungguhnya mereka satu tentera yang akan dikaramkan”.

25. Tidak sesikit mereka tinggalkan dari kebun-kebun dan mata-mata air.

26. Dan tanaman-tanaman dan tempat kediaman yang bagus.

27. Dan nikmat yang mereka bersenang-senang padanya.

28. Bagitulah (urusan itu), dan kami wariskan dia kepada kaum yang lain.

29. Maka mereka tidak ditangisi oleh langit dan (tidak oleh) bumi, dan mereka tidak diberi tempoh.

30. Dan sesungguhnya kami telah selamatkan bani Isreal dari  azab yang menghina.

31. dari firaun, sesungguhnya adalah ia orang yang sombong dari mereka yang melewati batas.

32. Dan sesungguhnya dengan pengetahuan, kami telah pilih mereka atas sekelian manusia.

33. Dan kami telah kenakan kepada mereka beberapa urusan yang ada padanya percubaan.

34. Sesungguhnya mereka ini berkata;

35. “Tidak ia melainkan kematian kita yang pertama, dan tidaklah kita akan dibengkitkan”.

36. “Maka datangkan lah bapa-bapa kami, jika (sunggguh) kamu itu orang-orang yang benar”.

37. Adakah mereka lebih utama ataukah kaum Tubba  dan orang-orang yang dahulu dari mereka ? kami telah binasakan merka, (kerana) sesungguhya adalah mereka orang-orang yang derhaka.

38. Dan tidak kami jadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang diantara keduanya (atas jalan) bermain-main.

39. Tidak kami jadikan kedua-duanya itu melainkan dengan (mengandung) rahmat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

40. Sesungguhnya hari keputusan itu (adalah) waktu mereka sekelian bertemu

41. (Iaitu) hari yang seorang keluarga yang hampir tidak bisa melepaskan suatu dari keluarganya yang hampir, dan tidak lah mereka akan ditolong.

42. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, (kerana) sesungguhnya ia itu ialah maha kuasa, penyayang.

43. Sesungguhnya pohon zakun itu,

44. makanan orang yang sangat berdosa,

45. (iaitu) seperti minyak yang mendidih diperut-perut.

46. seperti dedehan air yang sangat panas.

47. “bawalah dia, lalau seretlah dia ketengah jahanam”.

48. “kemudian tuanglah diatas kepalanya dari azab dedehan”.

49. “rasalah ! sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, yang mulia”.

50. “sesungguhnya inilah dia (neraka) yang kamu ragu-ragu padanya”.

51. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (adalah) ditempat yang aman.

52. Dikebun-kebun dan mata-mata air.

53. Mereka pakai sutera yang tipis dan tebal, hal keadaan mereka (duduk) berhadap-hadapan.

54. Bagitulah (kami ganjari), dan kami gandingkan mereka dengan bidadari-bidadari.

55. Mereka minta padanya tiap-tiap (macam) buah-buahan dengan aman.

56. Mereka tidak akan merasa padanya kematian, hanya kematian yang pertama, dan ia pilihara mereka daripada azab jahanam.

57. Sebagai kurnia dari Tuhan mu, yang demikianlah kemenangan yang besar.

58. Maka kami mudahkan dia dengan bahasa mu, tidak lain melainkan, supaya mereka ingat.

59. Maka tunggulah ! sesungguhnya mereka (pun) menunggu.

 

Sumber dari;
[Tw1] https://twitter.com/KaumSyuaib/status/653083386173460484


Comments