חברים נבחרים

עם כ-300 חברי האגודה נמנים בכירים באקדמיה, בשירות הציבורי, ובמגזר הפרטי - בעבר ובהווה.

באקדמיה

נשיא אוניברסיטה: קובי מצר, 2013-8

רקטור אוניברסיטה: גדי גילבר, 1997-2000

חתן פרס ישראל: יוסי כץ, 2016; מרדכי עקיבא פרידמן, 2019

נשיא האגודה הישראלית לכלכלה: אלכס צוקרמן, ראובן גרונאו, קובי מצר, אביה ספיבק, דניאל לוי

יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית: מירי אליאב-פלדון

נשיא האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל: דוד שפס

בבנק ישראל

נגיד: דוד קליין, 2000-2005

משנה לנגיד: אביה ספיבק, 2002-6; צבי אקשטיין, 2006-11

מנהל חטיבת המחקר: נתן זוסמן, 2011-7

חבר הועדה המונטרית: אלכס צוקרמן, 2011-5; ראובן גרונאו,2011-21; נתן זוסמן, 2013-7, משה חזן, -2017

דובר: אורי ברזני

במערכת הפיננסית

יו"ר דירקטוריון הבורסה: שאול ברונפלד, 2006-13, אמנון נויבך, 2014-21

מנכ"ל איגוד הבנקים: משה פרל, 2006-18


בשירות המדינה


שגריר: חיים קורן