ספרים של חברי האגודה

כל קישור להלן הוא לדף הספר באתר של הוצאת הספרים.


2023

 .Dror Goldberg. Easy Money: American Puritans and the Invention of Modern Currency. University of Chicago Press, 2023

יעקב (קובי) מצר. כלכלה, קרקע ולאומיות: סוגיות בהיסטוריה כלכלית ובכלכלה פוליטית בשנות המנדט ובמדינת ישראל. הוצאת מאגנס, 2023.

יוסי כץ. התרומה שלא סופרה: שלמה זלמן שוקן ופועלו בקק"ל, 1947-1922. הוצאת הקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר אילן, 2023.

Relli Shechter. The Egyptian Social Contract: A History of State-Middle Class Relations. Edinburgh University Press, 2023.

יאיר ברק. הפרטה – שינוי חברה ומפנה בכלכלת ישראל. מוסד ביאליק, 2023

כרך א: מאנחנו לאני: היסטוריה של התפתחות האינדיבידואליזם בישראל.

כרך ב: מקניין הכלל לרכוש הפרט: ההיסטוריה של הפרטה ומיקור חוץ בישראל.


2022

Gad G. Gilbar. Trade and Enterprise: The Muslim Tujjar in the Ottoman Empire and Qajar Iran, 1860-1914. Routledge, 2022.

Anat Rosenberg. The Rise of Mass Advertising: Law, Enchantment, and the Cultural Boundaries of British Modernity, Oxford University Press, 2022.

Haim Sandberg. Land Law and Policy in Israel: A Prism of Identity. Indiana University Press, 2022

Avner Offer. Understanding the Private-Public Divide: Governments, Markets and Time Horizons. Cambridge University Press, 2022

Ran Abramitzky and Leah Boustan. Streets of Gold: America's Untold Story of Immigrant Success. Public Affairs, 2022.

רן אברמיצקי. תעלומת הקיבוץ: חברה שוויונית בעולם קפיטליסטי. הוצאת מאגנס, 2022. 

אורי כץ: כסף כחול לבן: הכלכלה הישראלית בין הצלחה להחמצה, הוצאת כנרת, זמורה, דביר, 2022.

ענבל מימון-בלאו: אחרי המבול – מנגנוני פיצוי באירועים רבי נפגעים בישראל, הוצאת סאקר ונבו, 2022.


2021


ערן שלו וזאב שולמן: העיר על הגבעה: הרפובליקה האמריקאית הצעירה, מקבץ מקורות 1776 – 1826, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור, 2021. 


יוסף שובל-שוחטמן: 'בחכמה ובדעת ובכשרון': התפתחות התעשייה עתירת הידע בישראל. הוצאת כרמל, 2021. 

 

Omer Aloni. The League of Nations and the Protection of the Environment. Cambridge University Press, 2021. 

 

Mustafa Kabha and Nahum Karlinsky. The Lost Orchard: The Palestinian-Arab Citrus Industry, 1850-1950. Syracuse University Press, 2021

 

2020


Doreen Lustig. Veiled Power: International Law and the Private Corporation, 1886-1981. Oxford University Press, 2020.

 

Arie L. Melnik. What Will You Drink? Quenching Thirst Through the Ages. Post Hill Press, 2020.


Ron Harris. Going the Distance: Eurasian Trade and the Rise of the Business Corporation, 1400-1700. Princeton University Press, 2020.


 

עודד גלאור ואורי כץ. מסע האנושות: מפץ הציוויליזציות הגדול, הוצאת כנרת-זמורה-דביר, 2020 . 

 

דפנה סליאר. יהודים בכלכלה ברומניה בתקופת ה"רגאט" (הממלכה הישנה) 1859 – 1914 : מקרה של כלכלת מיעוטים? הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2020. 

 

2019


דוד קליין. סיכום אישי: ממרתף בפלורנטין לצמרת בירושלים, הוצאת טפר, 2019. 

 

מיכאל טוך. פרנסתם של ישראל: יהודים בכלכלת אירופה 500 - 1100, מרכז זלמן שזר, 2019.


2018

 

Relli Shechter. The Rise of the Egyptian Middle Class: Socio-Economic Mobilityand Public Discontent from Nasser to Sadat. Cambridge University Press, 2018.

 

Michael Zakim. Accounting for Capitalism: The World the Clerk Made. University of Chicago Press, 2018.


Nathan Marcus. Austrian Reconstruction and the Collapse of Global Finance, 1921-1931. Harvard University Press, 2018.

Daniel Schiffman, Warren Young, and Yaron Zelekha. The Role of Economic Advisers in Israel's Economic Policy: Crises, Reform and Stabilization. Springer, 2018. 

Ran Abramitzky. The Mystery of the Kibbutz: Egalitarian Principles in a Capitalist World. Princeton University Press, 2018

 

Arie Krampf. The Israeli Path to Neoliberalism: The State, Continuity and Change. Routledge, 2018

 

אמירה עופר ויואל מוקיר. כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית, האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ח.


2017


 Avi Bareli and Uri Cohen. The Academic Middle-Class Rebellion: Socio-Political Conflict over Wage-Gaps in Israel, 1954-1956. Brill, 2017


Eli Cook. The Pricing of Progress: Economic Indicators and the Capitalization of American Life. Harvard University Press, 2017.

 

Gideon Reuveni. Consumer Culture and the Making of Modern Jewish Identity. Cambridge University Press, 2017.

 

Assaf Likhovski. Tax Law and Social Norms in Mandatory Palestine and Israel. Cambridge University Press, 2017.

 

2016

Joel Mokyr. A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy. Princeton University Press, 2016.


חיים זנדברג. חוק יסוד: מקרקעי ישראל. מכון סאקר, האוניברסיטה העברית, תשע"ו.

 

Avner Offer and Gabriel Söderberg. The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn. Princeton University Press, 2016.

 

Yossi Katz. The Land Shall not be Sold in Perpetuity: The Jewish National Fund and the History of State Ownership of Land in Israel. De Gruyter and Magness, 2016.

 

יעקב טובי. החורבן והחשבון: מדינת ישראל והשילומים מגרמניה, 1953-1949 , ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, 2016.

רפאל בנבנשתי. הכלכלה בשחר ההיסטוריה: מוסדות כלכליים במסופוטמיה באלף השלישי ותחילת האלף השני לפסה"נ. הוצאת מאגנס, 2016.


2015


ריקי גליה. מפילנתרופיה לאחריות חברתית של עסקים: המקרה של בנק דיסקונט. רסלינג, 2015.


David De Vries. Strike Action and Nation Building: Labor Unrest in Palestine/Israel, 1899-1951. Berghahn Books, 2015.

 

רון חריס. המשפט הישראלי – השנים המעצבות: 1977-1948. הקיבוץ המאוחד, 2015.

 

אריה קרמפף. המקורות הלאומיים של כלכלת השוק: פיתוח כלכלי בתקופת עיצובו של הקפיטליזם הישראלי. מאגנס, 2015.

 

עמיחי רדזינר. דיני קנסות: מחקר במשפט התלמוד. בורסי, תשע"ה.


Haim Kedar-Levy. A Brief History of Financial Crises: The Economics, Politics, and Greed behind the Scenes, World Scientific, 2015 

 

חיים קידר-לוי. המשברים הפיננסיים הגדולים במאה השנים האחרונות. אוניברסיטה משודרת 


2014


דוד קליין. פרופ' סטנלי פישר, הנגיד השמיני של בנק ישראל: מה ירש ומה הוריש. אופיר ביכורים, תשע"ד.


2013

 

Claudia Kedar. The International Monetary Fund and Latin America: The Argentine Puzzle in Context, Temple University Press, 2013.

 

Michael Toch. The Economic History of European Jews: Late Antiquity and Early Middle Ages, Brill, 2013

 

Christopher Lloyd, Jacob Metzer, and Richard Sutch (eds.) Settler Economies in World History, Brill, 2013

 

מרדכי עקיבא פרידמן.  ספר הודו, ד (א): חלפון ויהודה הלוי – לקורותיהם של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

שלמה דב גויטיין ז"ל ומרדכי עקיבא פרידמן ובסיועו של אמיר אשור. ספר הודו, ד(ב): חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול – תעודות מגניזת קהיר. מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל, תשע"ג

Orly C. Meron. Jewish Entrepreneurship in Salonica, 1912–1940: An Ethnic Economy in Transition. Sussex Academic Press, 2011/2013