מילגות, קרנות מחקר ופרסים

להלן רשימה של גופים אחרים שנותנים מילגות, קרנות מחקר, ופרסים, ומזכירים במפורש היסטוריה כלכלית.

בישראל:

1. הקרן ע"ש קורט גרונוולד להיסטוריה כלכלית של היהודים: פועלת במרכז ע"ש ברנרד צ'ריק לתולדות הציונות, הישוב, ומדינת ישראל. המרכז הוא חלק מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית. כיום קרן גרונוולד מעניקה פרסים לכותבי עבודות סמינריוניות באוניברסיטה העברית (תואר ראשון ושני).

אתר הקרן

דברים לזכרו של קורט גרונוולד, שכתב חבר האגודה נחום גרוס בכתב העת ציון (1990), עמודים 349-351.

אוספיו של גרונוולד בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

2. מילגות שאול קגן ללימודי שואה מתקדמים ניתנת על ידי ועידת התביעות. המילגות ניתנות למחקר על השואה, כולל היבטים כלכליים במפורש.

3. מילגות מחקר של Israel Institute מכסות במפורש (אם כי בנפרד) היסטוריה וכלכלה.

בעולם:

:Economic History Association

מילגות וקרנות פרסים

Business History Conference

Hagley Center for the History of Business, Technology and Society