2017

הכנס השנתי הששי התקיים ב-17 בדצמבר במרכז הבינתחומי הרצליה

תוכנית הכנס [מקורית]


מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; המרכז הבינתחומי הרצליה

ועדה אקדמית: מינה רוזן (יו"ר), צבי אקשטיין, עומר מואב, מרב חקלאי, דרור גולדברג (מרכז)