2016

הכנס השנתי החמישי התקיים ב-25 בדצמבר באוניברסיטת בן גוריון

תוכנית הכנס [מקורית]


מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת בן גוריון

ועדה אקדמית: רון חריס (יו"ר), קרין ואן דר בק, אורלי מירון, רלי שכטר, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: קרין ואן דר בק; לאה שווייצר, טל גרמן