2015

הכנס השנתי הרביעי התקיים ב-20 בדצמבר באוניברסיטת חיפה

תוכנית הכנס [מקורית]

מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; אוניברסיטת חיפה

ועדה אקדמית: יונה סכלקנס (יו"ר), גדי גילבר, קלאודיה קדר, אריה קרמפף, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: גדי גילבר; תמי לביאל