2014

הכנס השנתי השלישי התקיים ב-14 בדצמבר באוניברסיטה הפתוחה, רעננה

תוכנית הכנס [מקורית]


מימון: הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג; האוניברסיטה הפתוחה

ועדה אקדמית: בנימין ארבל (יו"ר), דניאל לוי, אסף לחובסקי, יניי שפיצר, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: דרור גולדברג; אסף שמבי


צילם דרור גולדברג