2013

הכנס השנתי השני התקיים ב-29 בדצמבר באוניברסיטה העברית, הר הצופים

תוכנית הכנס [מקורית]

מימון: הקרן ע"ש קורט גרונוולד להיסטוריה כלכלית של היהודים; המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ועדה אקדמית: גדי גילבר (יו"ר), מיכאל טוך, חגי אטקס, רפאל פרנק, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: נתן זוסמן; ורד אייס

צילם דרור גולדברג