2012

הכנס השנתי הראשון התקיים ב-12 בדצמבר במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן

קול קורא

תוכנית הכנס [מקורית]


מימון: המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר אילן

ועדה אקדמית: קובי מצר (יו"ר), רון חריס, און וינקלר, קרין ואן דר בק, דרור גולדברג (מרכז)

ארגון מקומי: דרור גולדברג; טלי קרופקין

צילם דרור גולדברג