פרסומי ארכיון המדינה

הקישורים מסודרים לפי סדר כרונולוגי של הארועים. הפרסומים כוללים מסמכים מהתקופה ומאמרי פרשנות.

עודכן אוקטובר 2021

1941: חקיקת מס הכנסה (פורסם במלאת 80 שנה)

1951: מפעל השיכון העממי (פורסם במלאת 60 שנה)

1951: שביתת הימאים

1952: הסכם השילומים (פורסם במלאת 60 שנה)

1959: ארועי ואדי סאליב

1964: המוביל הארצי (פורסם במלאת 50 שנה)

1966: המיתון (פורסם במלאת 50 שנה)

1971: הפנתרים השחורים (פורסם במלאת 40 שנה)

1985: תוכנית היצוב (פורסם במלאת 30 שנה)