אגודות דומות בעולם וכנסיהן

השימוש במידע שבדף זה הוא באחריות המשתמשים. האגודה אינה ערבה לכך שהמידע נכון.

אם ידוע לכם על שינויים שיש לעשות בדף זה, או קישורים נוספים שראויים להיות בדף זה, אנא הודיעו לאגודה.


עולמיות

International Economic History Association

Cliometric Society

International Society for New Institutional Economics

The Economic and Business History Society


אירופאיות

European Historical Economics Society

European Business History Association

European Social Science History Conference

The European Association for Banking and Financial History

בריטיות

ארה"ב

Economic History Association

Social Science History Association

Business History Conference


אחרות

Association Française de Cliométrie

Canadian Network for Economic History

Association of Academic Historians in Australian and New Zealand Business Schools


מועדים להגשת מאמרים לכנסים קבועים של אגודות אלה ואחרות

ינואר

Cliometric Society הכנס במאי-יוני

Economic History Association (ארה"ב) הכנס בספטמבר

International Society for New Institutional Economics הכנס ביוני

פברואר

European Historical Economics Society הכנס בספטמבר, בשנים אי-זוגיות

European Business History Association הכנס בקיץ

Social Science History Association (ארה"ב) הכנס בנובמבר

The Economic and Business History Society הכנס במאי

‏‎Appalachian Spring Conference in World History and Economics‎‏ (ארה"ב) הכנס באפריל


מרץ

Association of Business Historians (בריטניה) הכנס ביוני-יולי

NBER Summer Institute (ארה"ב) הכנס ביולי-אוגוסט. החלק הרלוונטי הוא "The Development of the American Economy"


אפריל

Sound Economic History Workshop (מפרץ דנמרק) הכנס במאי


מאי

Allied Social Sciences Association (ארה"ב) הכנס בינואר ובדרך כלל כולל מושבים של Economic History Association ושל Cliometric Society

European Social Science History Conference הכנס במרץ-מאי, בשנים זוגיות

יוני

Association of Academic Historians in Australian and New Zealand Business Schools הכנס בנובמבר-דצמבר


ספטמבר

Economic History Society (בריטניה) הכנס במרץ-אפריל

Business History Conference (ארה"ב) הכנס בדרך כלל במרץ-אפריל

The Forum on European Expansion and Global Interaction (ארה"ב) הכנס בפברואר בשנים זוגיות. הכנס עוסק בתקופה 1450-1850 ועוסק בין השאר בנושאים כלכליים.

נובמבר

Business History Conference (ארה"ב) סדנת דוקטורנטים מיד לפני הכנס השנתי, במרץ-אפריל


דצמבר

Association Française de Cliométrie (צרפת) הכנס במאי


מועדים משתנים

Canadian Network for Economic History (קנדה)