Nhạc Vàng Bất Tửwebsite được hỗ trợ trợ bởi google sites và nhaccuatui.com.
Hiện tại website chưa chính thức đi vào hoạt động.