hopxuong_truyen_KIEU

 VIDEO:
Hợp xướng bài hát  VIỆT NAM,VIỆTNAM
 
  Hợp Xướng KIM VAN KIEU :
 
--1a - Gia  thế  nàng Kiều ( Kim Vân Kiều)
 

 --1c-Kiều đính ước cùng Kim Trọng

 AUDIO:
Hòa tấu bản Giọt Mưa Thu
 
 
-- 1b- Kiều gặp Kim Trọng
 
 
--2a-Kiều bán mình chuộc cha
 
 
(Còn tiếp)
Comments