TBM Thoại Sơn

 Tổ trưởng: Lê Tấn Đức (Email: letanducts@gmail.com)
 

                                    Tài liệu

- Giới thiệu web Tiểu học B Vĩnh Khánh (Xem)
- Giới thiệu web Lê Tấn Đức (Xem) Violet
- Giới thiệu web Lê Tấn Đức (Xem) Google.site
Họp TBM Âm nhạc huyện Thoại Sơn NH 2011-2012 (Xem)
Phân phối chương trình - Đồ dùng dạy học môn Âm nhạc TH năm học 2011-2012 (Xem - Tải)
- Trao đổi về phiếu Khảo sát chất lượng HS học Âm nhạc (Xem - Tải): (phiếu 4, 5 dành cho HS lớp 4 và 5). Email: letanducts@gmail.com
- Sử dụng Encore 4.5.3 trong soạn, giảng Âm nhạc (SKKN, STT5) (Xem)
- 8 bài dạy Âm nhạc bằng VCD (Xem)
- Giới thiệu website Đinh Sơn Tùng (Xem)
- Thầy Tùng gửi "5 ngón tay ngoan-mp4" (Xem)
- Tuyên dương GVDG cấp toàn quốc (Xem)
- Báo cáo tháng 12/2012-TS (Xem)
- Báo cáo tổng kết TBM Âm nhạc 12-13 (Xem-2)
- Một số bài karaoke tiểu học (Xem)

Bài giảng chuyên đề

- Tiết 6, TĐN 1 lớp 4: Em yêu hòa bình
Tiết 9, lớp 4: Trên ngựa ta phi nhanh
- Tiết 11, lớp 4: Khăn quàng thắm mãi vai em
Tiết 9, lớp 5: Những bông hoa, bài ca
- Hội giảng lần 5, tuần 14, 2 bài: Ước mơ, Những bông hoa những bài ca (Tải)
- Tiết 22, lớp 4: Bàn tay mẹ - TĐN số 6
- Thông báo: Chuyên đề Âm nhạc huyện, ngày 11/02/2012
- VCD các bài giảng điện tử (Xem)
- Karaoke (Xem)
- Báo cáo năm học 2011-2012 (Xem)
- KH tập huấn hè 2012 (Xem), Tài liệu (Tải), Bài Encore (Tải), hình ảnh lớp (Xem), hoạt động tập huấn (Xem)
- TB chuyên đề Âm nhạc huyện 30.11.2012 (Xem)    Hình ảnh, báo cáo, bài dạy (Xem)