Ca Khúc Niệm Phật Thập Yếu


*Bấm vào đây để download và in bìa CD*

*Bấm vào đây để xem lời các bài hát trên*

** Mong quý vị in ra CDs tặng bạn bè khắp nơi!
            No Copyright - For free distribution


Click file MP3 trong attachments để nghe nhạc
hoặc "Save Link As" để download *.mp3

1 Lời Giới Thiệu     (Diệu Âm Trúc Khiết)       Lan Phương
2 Thoát Vòng Sanh Tử (*) Habanera                Xuân Phú   
3 Phát T
âm Bồ Đề            Slow          LanPhương/XuânTrường

4 Dứt Trừ Lòng Nghi         Ballad                  Bonneur Trinh
5 Quyết Định Nguyện Vãng Sanh      Quang Minh/Hương Giang
6 Hành Trì Cho Thiết Thật  (Phóng tác Lý Chiều Chiều)
                                                                  Hương Giang

7 Đoạn Tuyệt Phiền não     Ballad                 Lan Phương
8 Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm     Blues        Quang Minh
9 Bền Lâu Không Gián Đoạn         Slow         Xuân Phú
10 An Nhẫn Các Chướng Duyên    Boléro      Lan Phương
11 Dự Bị Lúc Lâm Chung         Valse            Trang Mỹ Dung                                 (*)  Sáng tác: La Tuấn Dzũng

Thơ: Cố Hoà Thượng Thích Thiền Tâm
Nhạc:        La Tuấn Dzũng
Hoà âm:    Quang Anh
Thực hện: 
Diệu Âm Chúc Khiết
                  và La Tuấn Dzũng


Email: niemphatthapyeu@gmail.com

Other CDs Ca Khuc La Tuan Dzung 1, 2, 3, 4, 5, 6 at
http://sites.google.com/site/latuandzung