Contact Us

 
 
 
 
 
 
 

 

 
校友如有任何疑問或查詢,歡迎聯絡我們。
 
Ng Wah Old Boys Association
 
地址:九龍新蒲崗彩虹道五號 伍華書院-中學部校友會有限公司
 
電郵:ngwahoba@gmail.com
 
傳真:27182543