văn hoá 


Tư liệu văn hoá của NXH

 

 

Một số tư liệu văn hoá của tôi, tôi không chỉutách nhiệm về tính xác thực và nguồn gốc văn bản, bạn có thể tham khảo và tự rút ra kết luận cho riêng mình.

 

Cao Xuân Hạo: Về ảo ảnh và ảo giác Một bài báo lạ về lĩnh vực tâm tính của nhà ngôn ngữ;

Cuộc tiếp xúc văn hoá Việt- Mỹ đầu tiên : Bài báo khảo cứu

Người Chăm ở Đồng bằng Sông Cửu Long : Khảo luận

Hồi ký Đặng Nhật Minh : Trích hồi ký

Người Việt xấu xí: Tuỳ bút; file PDF; 890kB

Những người đoạt giải Nô -ben 

Phong tục nhuộm răng của Người Việt -1 

Phong tục nhuộm răng của người Việt- 2 

Thử lý giải một vài thuỷ danh Việt Nam

Chữ nôm trong 1 tác phẩm của vua Tự Đức 

Chữ nôm và khảo cứu cổ văn- Dương Quảng Hàm 

Chữ nôm và tinh thần dân tộc 

Tỳ bà hành- bản dịch và nguyên bản 

Tiếng Thái lạ và quen- Bài báo về từ vựng tiếng Thái, gần gũi lỳ lạ với tiếng Việt. Tác giả: Thu Tứ

Việt điện u linh tập: bản doc của bộ sách cổ

Vui học anh ngữ: Học Anh ngữ vui vẻ, file PDF

So sánh các văn bản nhật ký Đặng Thuỳ Trâm

Tổng quan về văn hoá phục trang - Tác giả TS Trần Ngọc Thêm

 

E-BOOK

Kinh thánh: File PRC

Chuyện tiếu lâm 

Sống thiền - file RAR

Đối thoại triết học và Phật giáo- flie PRC

Đụng độ giữa các nền văn minh 

Thần thoại Huy Lạp 

Nghệ thuật sống 

Điển tích lạ 

văn hoá và tộc người -1 

văn hoá và tộc người -2 

văn hoá và tộc người -3 

văn hoá và tộc người -4 

văn hoá và tộc người -5 

văn hoá và tộc người -6