Lập trình trên PowerPoint


Lập trình thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân chia ở tiểu học
Bằng một chút kiến thức về lập trình VBA (5 dòng lệnh) là chúng ta đã có thể thiết kế được một Form tương tác phép tính ngay trên màn hình trình chiếu của bài giảng điện tử. Trong file đính kèm bài viết này tôi đã viết các dòng lệnh để thực hiện đủ 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia ở tiểu học. Tuy nhiên vì muốn đơn giản hoá vấn đề tôi đã không viết các dòng lệnh kiểm tra dữ liệu nhập đầu vào nên với đoạn lệnh như thế này thì phải đảm bảo giáo viên khi thực hiện không được nhập sai yêu cầu của phép tính (có thể chương trình sẽ không chạy hoặc báo lỗi)...

Comments