Bài giảng điện tử

Trang này cung cấp một số giáo án mà tôi đã thiết kế cho trường, huyện để tham dự các đợt hội giảng cấp trường, cấp huyện trong những năm học trước. Ngoài ra ở đây còn có một số giáo án tôi sưu tầm được trên trang thư viện bài giảng trực tuyến của Vioolet.
Các thầy cô có thể Down các tài liệu bên dưới. Tôi đã phân theo nhóm của từng khối lớp. Trong thời gian tới tôi sẽ đưa lên những tài liệu mới hơn và phong phú hơn. Mong thầy cô ghé lại sau.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  1402k v. 2 10:19, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  870k v. 2 10:20, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  299k v. 2 10:21, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  260k v. 2 10:21, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  298k v. 2 10:22, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  351k v. 2 10:23, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  614k v. 2 10:25, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  4637k v. 2 00:08, 5 thg 10, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  1092k v. 2 00:04, 5 thg 10, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  565k v. 2 00:11, 5 thg 10, 2009 Cường Nguyễn
ć
Xem Tải xuống
  1917k v. 2 10:25, 12 thg 8, 2009 Cường Nguyễn
Comments