Trang chủ

Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Việt Tiến

Họ và tên

Nguyễn Việt Tiến

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 102 nhà C1 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

tien.nguyenviet@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2896

Mobi


Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Tin học đại cương

-   Môn học 2: Cấu trúc máy tính

-   Môn học 3: Internet/ intranet

-   Môn học 4: Nhập môn mạng máy tính

-   Môn học 5: Bảo mật và an toàn mạng

Hướng nghiên cứu

- Kiến trúc và giao thức mạng internet thế hệ mới

- Các giải thuật tối ưu mô phỏng mạng máy tính

- Các quy trình và hệ thống Quản lý Dự án CNTT

Thông tin đào tạo

- Kỹ sư, ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐHBK Hà Nội.

- Kỹ Thuật Viên Cao cấp, ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Đồ họa Đa truyền thông, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

- Cử nhân, ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Đại học Pierre Mendès France - Grenoble 2 - Cộng hòa Pháp.

- Cao học, ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học tính toán, Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Tính toán, Trường ĐHBK Hà Nội.

Các sách đã xuất bản

Đang cập nhật

HV cao học đang hướng dẫn

Không có

NCS đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments