MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN (các ngành không chuyên Điện - ĐHBK Tp Hồ Chí Minh)

      Mục tiêu chính của trang Web : hổ trợ cho sinh viên các ngành không chuyên Điện của Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh hoàn thiện các kiến thức khi học tập môn Kỹ Thuật Điện.

  1. Hiện tại trang Web bao gồm 1 trang chủ và 2 trang phụ dùng trình bày các nội dung: Tóm tắt lý thuyết và trình bày phương pháp giải các bài tập.
  2. Sinh viên nên tham khảo qua Đề cương môn học, đính kèm theo trang Web để biết mục tiêu và các yêu cầu của môn học.
  3. Các nội dung trình bày trên trang Web này hoàn toàn dựa vào nội dung của bộ giáo trình Kỹ Thuật Điện của Thầy NGUYỄN KIM ĐÍNH. Tuy nhiên các nội dung được hệ thống lại theo một cách khác, để tập trung một cách gọn gàng các nội dung quan trọng cần chú ý.
  4. Khi sinh viên có các thắc mắc vể bài tập; xin email về địa chỉ "nguyenthekietdhbk@live.com"
  CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM VỂ MẠCH ĐIỆN (nhấp nút trái chuột lên tiêu đề để chuyển sang trang web khác)


CHÚ Ý: Trang Web này hiện đang được bổ sung thêm các nội dung Tóm Tắt Lý Thuyết theo từng chương đúng với giáo trình Kỹ Thuật Điện.

Ċ CÁC ĐỀ THI CUỐI KỲ ĐÃ RA_2012.pdf
Xem Tải xuống
Sưu tầm các Đề Thi cuối Kỳ dùng tham khảo   498k v. 3 02:59 08-08-2012 Kiet Nguyenthe
Ċ CH4 MẠCH ĐIỆN 3 PHA (Đã bổ sung hoàn chỉnh).pdf
Xem Tải xuống
Slides bài giảng buổi 5  2177k v. 1 02:53 15-07-2013 Kiet Nguyenthe
Ċ CH 7 ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA (Slides).pdf
Xem Tải xuống
Nội dung lý thuyết chương 7, phần đầu giảng tại lớp của Thầy Nguyễn Thế Kiệt  2248k v. 2 02:14 31-07-2012 Kiet Nguyenthe
Ċ CH8_MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ (Slides).pdf
Xem Tải xuống
Nội dung bài giảng Kỹ Thuật Điện Chương 8 Máy phát điện đồng bộ 3 pha (Thầy Nguyễn Thế Kiệt)  2489k v. 2 02:55 08-08-2012 Kiet Nguyenthe
Ċ CHƯƠNG 2 (Slides)_Nguyễn Thế Kiệt.pdf
Xem Tải xuống
Bài giảng Kỹ Thuật Điện Chương 2 Dòng điện hình sin  Slides bài giảng buổi 2  3266k v. 2 02:54 15-07-2013 Kiet Nguyenthe
Ċ CHƯƠNG 9 MÁY ĐIỆN DC.pdf
Xem Tải xuống
Bài Giảng chương 9 Kỹ Thuật Điện của Thầy Nguyễn Thế Kiệt  3179k v. 1 00:49 14-08-2012 Kiet Nguyenthe
Ċ DECUONGKYTHUATDIEN(choSV).pdf
Xem Tải xuống
Đề cương học tập dùng cho Sinh Viên  106k v. 2 21:14 06-09-2011 Kiet Nguyenthe
Ċ KTD_CHƯƠNG 1 (Slide)_Nguyễn Thế Kiệt.pdf
Xem Tải xuống
Slides Bài Giảng Chương 01 Kỹ Thuật Điện Thầy Nguyễn Thế Kiệt  1214k v. 2 17:59 24-06-2012 Kiet Nguyenthe
Ċ KYTHUATDIEN-406009.pdf
Xem Tải xuống
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  222k v. 1 20:35 06-09-2011 Kiet Nguyenthe
Ċ KYTHUATDIEN-NKD[Slide].pdf
Xem Tải xuống
Slide bài giảng của Thầy Nguyễn Kim Đính  1668k v. 1 21:03 06-09-2011 Kiet Nguyenthe
Ċ MÁY BIẾN ÁP (BỔ SUNG).pdf
Xem Tải xuống
Slides bài giảng buổi 7  2099k v. 1 02:53 15-07-2013 Kiet Nguyenthe
Ċ MÁY BIẾN ÁP (TT).pdf
Xem Tải xuống
Slides bài giảng buổi 8  4608k v. 1 02:53 15-07-2013 Kiet Nguyenthe
Ċ SƯU TẦM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ.pdf
Xem Tải xuống
Đề Kiểm tra dùng tham khảo  624k v. 2 05:09 26-06-2012 Kiet Nguyenthe