Home

NGUYỄN THẾ DŨNG

Ngày sinh: 10 – 09 - 1966

Nơi sinh: Thừa Thiên – Huế.

Quê quán: Quảng An – Quảng Điền – Thừa Thiên – Huế.

Địa chỉ: 176 – Trương Gia Mô – Vỹ Dạ - Thành phố Huế.

Email: zungnguyen2016@gmail.com

Cơ quan: Khoa Tin học – ĐHSP Huế.