Dowload‎ > ‎

Vọng cổ xưa

Trang này tôi chia ram 3 loại:tân cổ xưa,tân cổ hài và hòa tấu tân cổ.Bạn thích loại nào cứ vào dowload nhé!
 

TÂN CỔ HÀI:(Văn Hường)

 

Cho Muc Dau Cao-Van Huong.wma
Doi So Ve Troi_Van Huong.wma
Gap Ba Bong_Van Huong.wma
Ong Truong Tien Buu-Van Huong.wma

Quan Cong Tha Tao_Van Huong.wma
Rapo Tao Quan-Van Huong.wma
SaiGon-Twist_Van Huong.wma
Tai Nan Honda_Van Huong.wma
Thay Cai Hao Ngot_Van Huong.wma
Thuong Vo Nho_Van Huong.wma
Tien Bac Bac Tien-Van Huong.wma
Toi Thua So Duoi-Van Huong.wma
Tu Ech Dai Chien Van Huong.wma
Van Huong De Vo_Van Huong.wma
Vo_Van Huong.wma

Ba Ếch Gởi Thơ Cho ConHai Nhái.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Vợ Tôi Lên Đồng_Văn Hường ca Vọng Cổ (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)

Đi Coi Đại Nhạc Hội.wma

Ông Mai.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca

Ông Thần Núi Tà Lơn.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Tôim Thầy Bói_VanHuong.wma  (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Ba Thằng Rể Qúi.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca

Tề Thiên Đại Thánh.wma

Trình Giảo Kim (Văn Hường).wma

Tư Ếch Hớt Tóc.wma
Van Huong 001_Cho Muc Dau Cao-.mp3http://www.mediafire.com/?9mjjbpgmj11
Van Huong 002_Doi So Ve Troi.mp3http://www.mediafire.com/?ebuzy3oljk4
Van Huong 003_Gap Ba Bong.mp3http://www.mediafire.com/?7ydt41fnzuh
Van Huong 004_La_thu_tran_the.mp3http://www.mediafire.com/?6n8nyxzqqmr
Van Huong 005_Ong Truong Tien Buu-.mp3http://www.mediafire.com/?d1bjxbbpxyj
Van Huong 006_Quan Cong Tha Tao_.wmahttp://www.mediafire.com/?eb1llznncy5
Van Huong 007_Rapo Tao Quan-.mp3http://www.mediafire.com/?5bzxjwrbxoa
Van Huong 008_SaiGon-Twist.mp3http://www.mediafire.com/?5zcs2gk5zzn
Van Huong 009_Tai Nan Honda_.wmahttp://www.mediafire.com/?0oibzptzzrn
Van Huong 010_Tam Tang Thinh Kinh_.wmahttp://www.mediafire.com/?fnlsms9uzau
Van Huong 011_Tao Thao Chay Rau.mp3http://www.mediafire.com/?1edh2imkuwv
Van Huong 012_Thay Cai Hao Ngot.mp3http://www.mediafire.com/?9n4izyplzo5
Van Huong 013_Thuong Vo Nho.mp3http://www.mediafire.com/?031od1injon
Van Huong 014_Tien Bac Bac Tien-.mp3http://www.mediafire.com/?bc7ez3121beV
an Huong 015_Toi Thua So Duoi-.mp3http://www.mediafire.com/?3h58b22zto9
Van Huong 016_Tu Ech Dai Chien .mp3http://www.mediafire.com/?9ym05iethxr
Van Huong 017_Tu Ech Di Cho Tet.mp3http://www.mediafire.com/?60zwuqjuzcp
Van Huong 018_ De Vo.mp3http://www.mediafire.com/?bzb21mnfzus
Van Huong 019_Vo Tui Dep Ac_.mp3http://www.mediafire.com/?8pxhox2ohzx
Van Huong 020_Vo.mp3http://www.mediafire.com/?daefwy4nasy

Van Huong 001_Cho Muc Dau Cao-.mp3  --> http://www.mediafire.com/?9mjjbpgmj11

Van Huong 002_Doi So Ve Troi.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ebuzy3oljk4

Van Huong 003_Gap Ba Bong.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7ydt41fnzuh

Van Huong 004_La_thu_tran_the.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6n8nyxzqqmr

Van Huong 005_Ong Truong Tien Buu-.mp3  --> http://www.mediafire.com/?d1bjxbbpxyj

Van Huong 006_Quan Cong Tha Tao_.wma  --> http://www.mediafire.com/?eb1llznncy5

Van Huong 007_Rapo Tao Quan-.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5bzxjwrbxoa

Van Huong 008_SaiGon-Twist.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5zcs2gk5zzn

Van Huong 009_Tai Nan Honda_.wma  --> http://www.mediafire.com/?0oibzptzzrn

Van Huong 010_Tam Tang Thinh Kinh_.wma  --> http://www.mediafire.com/?fnlsms9uzau

Van Huong 011_Tao Thao Chay Rau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1edh2imkuwv

Van Huong 012_Thay Cai Hao Ngot.mp3  --> http://www.mediafire.com/?9n4izyplzo5

Van Huong 013_Thuong Vo Nho.mp3  --> http://www.mediafire.com/?031od1injon

Van Huong 014_Tien Bac Bac Tien-.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bc7ez3121be

Van Huong 015_Toi Thua So Duoi-.mp3  --> http://www.mediafire.com/?3h58b22zto9

Van Huong 016_Tu Ech Dai Chien .mp3  --> http://www.mediafire.com/?9ym05iethxr

Van Huong 017_Tu Ech Di Cho Tet.mp3  --> http://www.mediafire.com/?60zwuqjuzcp

Van Huong 018_ De Vo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bzb21mnfzus

Van Huong 019_Vo Tui Dep Ac_.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8pxhox2ohzx

Van Huong 020_Vo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?daefwy4nasy
Van Huong_Doi So Ve Troi.mp3--> http://www.mediafire.com/file/wyim2jd2gzf
Van Huong_Doi La Gi.mp3--> http://www.mediafire.com/file/22t0n5nynnm
Van Huong_Ca Vong Co Bang Ten Tuong Cai Luong.mp3--> http://www.mediafire.com/file/hm1jt4jy1mo

Van Huong_Me So De.mp3--> http://www.mediafire.com/file/3mt2yume21r

Van Huong - Kho Than Gia_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/ion5mzly2zz
Van Huong - Buc Tho Tu Ech_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/gnyyyj2mxgh
Van Huong - Xem Dai Nhac Hoi_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/njmiwgwnmzg
Van Huong - Vo Toi Noi Tieng Tay_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/kmii2wfnmzi
Van Huong - Tu Ech Di Hoi Cho_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/ymzyc3yynnc
Van Huong - Toi Lam Thay Boi_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/ncztclzcz2y
Van Huong - Te Thien DaiThanh_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/ymaqzyzm2f4
Van Huong - Tam Su Van Huong_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/olmzmgmynio
Van Huong - Di Lam Re_.mp3--> http://www.mediafire.com/file/0ndwmnyytrr
Van Huong_Vo Van Huong Me Tan Nhac.mp3--> http://www.mediafire.com/file/ndyzkbewh2x
Van Huong_Toi Di Linh.mp3--> http://www.mediafire.com/file/klmkzwmftqk
Van Huong_So Vo.mp3--> http://www.mediafire.com/file/0intgj3onzm
Van Huong_Saigon Twist.mp3--> http://www.mediafire.com/file/bmmdhtoy3vm
Tôi Đim rể.wma
 

TAN CỔ XƯA:

 

Ut Tra On_1_Tho Xuan goi con tu Ngoai Chien Tuyen.mp3==> http://www.mediafire.com/file/gmj3xrz2m03
Ut Tra On_2_Tho Xuan con goi cho cha Ngoai Chien Tuyen.mp3==> http://www.mediafire.com/file/kz1wgzny4yj
Ut Tra On_Tinh Anh Ban Chieu.mp3==> http://www.mediafire.com/file/yxdiymimmyi

Ut Tra On_Ong Lao Cheo Do.mp3==> http://www.mediafire.com/file/wncny25djan
Ut Tra On_Nguyen Trai Thi Lo Han Tinh.mp3==> http://www.mediafire.com/file/rgnodllht52
Ut Tra On_Em Be Ban Tranh.mp3==> http://www.mediafire.com/file/jtzygjdyz1k
Ut Tra On_Em Be Ban Che Thung.mp3==> http://www.mediafire.com/file/q42xbznzmea
Ut Tra On_Vieng Mo Tan Thuy Hoang.mp3==> http://www.mediafire.com/file/lgdzoidnt10
Ut Tra On_Tru Vuong Thieu Minh.mp3==> http://www.mediafire.com/file/zynyyntijty
Ut Tra On_Ton Tan Bang Quyen.mp3==> http://www.mediafire.com/file/zmoj2dfnlnc
Vong Co_Doc Tau Guitar.mp3==> http://www.mediafire.com/file/w2nndeamny0

Tan Co Ve Mai Nha Xua (My Chau) pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/k1mn5gkvnmm

Tan Co Thanh Do Oi & Gia Biet (Trung Chinh & Thanh Nga) pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/0kzltndzkoy

Tan Co May Do Thu Ve (Ha Thanh & Thanh Duoc) pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/zyo1anui32j

Tan Co Khuc Ca Dong Thap (Hung Cuong) pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/dn3tz5yjqmg

Mot Ngay Khong Co Anh_Nguyen Phuong_Thanh Duoc pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/cokzqfmjzwz

Mot Ngay Khong Co Anh_Nguyen Phuong_Bach Tuyet pro.mp3 --> http://www.mediafire.com/file/2w4nnlznzmr

Viet Hung Khoc Thanh Nga.mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/dmzyqwmyqtg
 Thanh Duoc Tinh Chien Binh.mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/ijtuxwydhoj
 Tan Co Ve Mai Nha Xua (My Chau).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/zmgzjyqmnzm
 Tan Co Sao Chua Thay Hoi Am (Ut Bach Lan).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/mtm5mdnmh22
 Tan Co Nguoi Ban Vua Quen (Thanh Tuyen).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/zt2zngwujiy
 Tan Co May Do Thu Ve (Ha Thanh & Thanh Duoc).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/g2zynh1lmiz
 Tan Co Mai Em Lay Chong (Hung Cuong & Ha Thanh).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/wijmnzrozyx
 Tan Co Khuc Ca Dong Thap (Hung Cuong).mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/ezontr1yuoi
 Nho Mot Nguoi Thanh Duoc.mp3 Download link: http://www.mediafire.com/file/imzm3djj0jn
Hang Vo Biet Ngu Co 1_Thanh Sang_Le Thuy.mp3==>http://www.mediafire.com/file/zmmt0gtamyqHang Vo Biet Ngu Co 2_Thanh Sang_Le Thuy.mp3==>http://www.mediafire.com/file/n3jwjyfhweyHang Vo Biet Ngu Co 3_Thanh Sang_Le Thuy.mp3==>http://www.mediafire.com/file/jgjdznzzzgjHang Vo Biet Ngu Co 4_Thanh Sang_Le Thuy.mp3==>http://www.mediafire.com/file/mlyddgwoozzHang Vo Biet Ngu Co 5_Thanh Sang_Le Thuy.mp3==>http://www.mediafire.com/file/juiznjju44zNhung ngay xua than ai - Huu Phuoc, Ha My Hanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/ztzihijtnnyKiep cam ca - Ha My Hanh, Phuong Thanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/m1wjmzikmtv

Duoi cong truong lang - Huu Phuoc_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/jznrgtnkzyz

Con duong xua em di - Huong Lan, Phuong Thanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/0km5tfgawme

Co lai do ben Ha - Phuong Thanh, Bich Ngoc_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/jqmx2fzfnyj

Chuyen tinh mua thu - Huu Phuoc, Ha My Hanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/yyfdjjmx2dm

Chuyen hen ho - Huu Phuoc, Ha My Hanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/wt2yzk5gj3g

Can nha ngoai o - Huong Lan, Phuong Thanh_Vọng Cổ.MP3 --> http://www.mediafire.com/file/4wnyjyqynjn

Trieu Tu Long - Triet Giang_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/jgeionnmzx2

Em Ban Sau Rieng.wma ==> http://www.mediafire.com/file/imgwyihzxj1

Tong Tuu O Hac Loi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/mnwnjcyuhy2

Tan Quynh Khoc Ban_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/mmndzhnzjfd

Noi Mung Ngay Cuoi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/fltje35hzyz

Nhac Si Voi Cay Dan_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/vyn2injwmht

Han De Biet Chieu Quan_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/1wqhnjgbkwz

Duoi Bong Tu Bi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/zdjrjzzndmy


Doi Mua Gio_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3 ==>
http://www.mediafire.com/file/uyryau1erox

 

 

 

 Vong Co 001 Anh Di Xa Cach Que Ngheo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?65cmzblcgjm

Vong Co 002 Ao Em Chua Mac Mot Lan.wma  --> http://www.mediafire.com/?7m32hd5wuoz

Vong Co 003 Ben Song Xua.mp3  --> http://www.mediafire.com/?74xxnokcyz2

Vong Co 004 Bong Nguoi Cung Thon.mp3  --> http://www.mediafire.com/?cmtr20emtcd

Vong Co 005 Buon Trong Ky Niem.wma  -->http://www.mediafire.com/?2fsyy0vn2to

Vong Co 006 Cai Hoa Thien Ly.mp3  --> http://www.mediafire.com/?91grj4wvr2z

Vong Co 007 Canh Mai Som Bach Tuyet.wma  --> http://www.mediafire.com/?1m9dd1jm1jn

Vong Co 008 Chiec Ao Ba Ba.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1lv3yynzmj3

Vong Co 009 Chieu Lac Long.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8gnbyaczmgm

Vong Co 010 Chim Vit Keu Chieu Thanh Duoc.wma  --> http://www.mediafire.com/?amg4dcz9tr4

Vong Co 011 Chim Vit Keu Chieu_huu Phuoc Huong Lan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ehmo4zbcbnt

Vong Co 012 Chuyen Dem Mua.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8gmchdn1b44

Vong Co 013 Chuyen Xe Lua My.wma  --> http://www.mediafire.com/?2ctzmggng50

Vong Co 014 Co Gai Do Long.wma  --> http://www.mediafire.com/?4x11dfzjass

Vong Co 015 Co Lai Do.mp3  --> http://www.mediafire.com/?eumpmodg94b

Vong Co 016 Co Lai Do.wma  --> http://www.mediafire.com/?1kgtmy01hma

Vong Co 017 Dam Cuoi Dau Xuan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0wmmrs2i1dm

Vong Co 018 Dam Cuoi Nguoi Yeu.wma  --> http://www.mediafire.com/?1nmdvmjjuf1

Vong Co 019 Dem Bo Vo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dtnmmu4fxyb

Vong Co 020 Dem Bo Vo_Chi Tam Huong Lan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?3bzgxzmmwyx

Vong Co 021 Dem Tan Ben Ngu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?b2lmmzrrind

Vong Co 022 Dem To Chau.wma  --> http://www.mediafire.com/?19hcgbg2itb

Vong Co 023 Do Trang.wma  --> http://www.mediafire.com/?cym142ucxng

Vong Co 024 Doi Mat Lanh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?f54ooyjwesb

Vong Co 025 Doi Nga Uc Bach Lan Thanh Duoc.WMA  --> http://www.mediafire.com/?5rzjyhctd9g

Vong Co 026 Doi Nga.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dxydyy34oxy

Vong Co 027 Dong Le Biet Co Nhan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?cmm2nx2mlms

Vong Co 028 DuocTinEmLayChong.wma  --> http://www.mediafire.com/?0wxg4mj0wdd

Vong Co 029 Duong Ve Hai Thon_Minh Canh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bmzhmv5qtoz

Vong Co 030 Duyen Tinh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2vghmhmzgym

Vong Co 031 Ganh Che Khuya.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2jz0luuptyf

Vong Co 032 Ganh Che Khuya.wma  --> http://www.mediafire.com/?1d1bwn85why

Vong Co 033 Gap Nhau Lam Ngo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dlgeoxmzhxy

Vong Co 034 Gia Biet Thanh Do_Thanh Nga.wma  --> http://www.mediafire.com/?4m2qm5nmmvf

Vong Co 035 Giot Mua Thu_Ut Bach Lan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?cu2iiedvm5x

Vong Co 036 Hai Loi Mong.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0n4j9p5yxy9

Vong Co 037 Han Kinh Kha.wma  --> http://www.mediafire.com/?91grtawxztw

Vong Co 038 Hang Vo Biet Ngu Co Huu Phuoc Phuong Mai Linh Tuan.wma  --> http://www.mediafire.com/?55ttpoyyduy

Vong Co 039 Hoa Roi Cua Phat_Nam Nghia.wma  --> http://www.mediafire.com/?4clpeeb4jcc

Vong Co 040 Hoi Chuong Thien Mu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?amnxn5htcyl

Vong Co 041 Khoc Thanh Nga_Huu Phuoc.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ey23nbjexej

Vong Co 042 Khoi Lam Chieu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?eszs3jmyzmu

Vong Co 043 Khuc Tong Biet Hanh.wma  --> http://www.mediafire.com/?1gtyn32gmbm

Vong Co 044 Kiep Cam Ca_Ngoc Giau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?amshgoozx4j

Vong Co 045 Ky Niem Buon.mp3  --> http://www.mediafire.com/?3ebt14lf5zq

Vong Co 046 La Bang Roi.mp3  --> http://www.mediafire.com/?91kimyg9mj1

Vong Co 047 Lan Va Diep Chi Tam Le Thuy Thanh Kim Hue.mp3  --> http://www.mediafire.com/?cjwxoadtjit

Vong Co 048 Lan.wma  --> http://www.mediafire.com/?6tzl1xggmmb

Vong Co 049 Le Chi Vien Han Su.mp3  --> http://www.mediafire.com/?am6532m5rjx

Vong Co 050 Luu Binh Duong Le.wma  --> http://www.mediafire.com/?c3mhzmzvig5

Vong Co 051 Mua Gat Moi.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bmxz19gxeno

Vong Co 052 Mua Lanh Thao Cam Vien.wma  --> http://www.mediafire.com/?bzcm0b3obxb

Vong Co 053 Mua Rung.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dzmmye0yzbm

Vong Co 054 Nang Len Xom Ngheo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?3dtdn2u4itv

Vong Co 055 Nau Banh Dem Xuan.wma  --> http://www.mediafire.com/?8xximhltdzd

Vong Co 056 Ngay Mai Dam Cuoi Nguoi Ta Thanh Nga Huu Phuoc.wma  --> http://www.mediafire.com/?2ndpdvlub1c

Vong Co 057 Nguyet Kieu Xuat Gia_Thanh Nga.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0bzddm2mcnz

Vong Co 058 Ni Co Va Lao An May_Ut Tra On_Dieu Hien.mp3  --> http://www.mediafire.com/?c4wur9sedv1

Vong Co 059 Quan Nua Khuya Mcct.wma  --> http://www.mediafire.com/?ecyhjdz4maw

Vong Co 060 Ta Ao Cuoi.mp3  --> http://www.mediafire.com/?djmwdynpimm

Vong Co 061 Tau Dem Nam Cu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?4rgwrj9mxmj

Vong Co 062 Thuong Ruong Thanh Nga_Chi Tam.mp3  --> http://www.mediafire.com/?00mjvd3wkkr

Vong Co 063 Thuong Ve Xu Hue.mp3  --> http://www.mediafire.com/?73begmmqf9o

Vong Co 064 Thuyen Xa Ben Do Huong Lan Vu Linh.wma  --> http://www.mediafire.com/?crmfyxhdkcb

Vong Co 065 Tieu Ngao Gian Gho.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0ejydwfxzyn

Vong Co 066 Tinh Anh Ban Chieu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ez1jtmrzzzw

Vong Co 067 Trang Thu Da Khuc.wma  --> http://www.mediafire.com/?bjgm7m1z0yw

Vong Co 068 Trong Truong Thanh.wma  --> http://www.mediafire.com/?dj1thmminqb

Vong Co 069 Tu La Coi Phuc.wma  --> http://www.mediafire.com/?c93hgbjxqzf

Vong Co 070 Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong.wma  --> http://www.mediafire.com/?6i1wymtyzdd

Vong Co 071 Vo Toi Di Lay Chong.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6yen2ln0gmd

Vong Co 072 Vong Co Hoa Tau.wma  --> http://www.mediafire.com/?3bvqh1wmkwd

Vong Co 073 Xa Roi Mua Dong.wma  --> http://www.mediafire.com/?7xylsntevm1

Vong Co 074 Nguyen TraiViet Hung Phuong Lien_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?4expe5nvmex

Vong Co 075 Nho Mot Nguoi Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?50xxc4nmdyx

Vong Co 076 Quan Nua Khuya Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?2yoa43byz1m

Vong Co 077 Thanh DuocLoi Gioi Thieu Doi Nga Cach Ngan_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?cvtcny0dchm

Vong Co 078 Tinh Chien BinhThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?44bwiuwyxbc

Vong Co 079 Tro Ve Que HuongThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?ayd2y4awu09

Vong Co 080 Viet Hung Khoc Thanh Nga_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?awex1wnnzyo

Vong Co 081 Xuan Tha Huong Nho Me Hien Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?dluin5oihex

Vong Co 082 Xuan Tha Huong Viet Hung_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?9wny0beqtzl

Vong Co 083 Xuan Tha HuongThanh duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?6k4mzxwjxg4

Co Lai Do Ben Ha_Vong Co.mp3 ==> http://www.mediafire.com/file/nmvzy03ymli

VC_090_Tinh Phu Tu_Quy Sac_Ut Tra On.mp3 --> http://www.mediafire.com/?eiwjnwjyi5v

VC_089_Noi Mung Ngay Cuoi_Kien Giang_Ut Bach Lan_Dieu Hien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?3nwhlyytpeq

VC_088_Mot Kiep phu Sinh_Vien Chau_Thanh Duoc Ut Bach Lan_Minh Canh.mp3 --> http://www.mediafire.com/?0mmjjgzx1fd

VC_087_Hy Sinh_Vien Chau_Ut Tra On_Bach Tuyet_Dieu Hien.mp3 --> http://www.mediafire.com/?82tdwxynmw7

VC_086_Doi Nghe Si_Vien Chau_Ut Bach Lan_NGoc Giau_Thanh Son.mp3 --> http://www.mediafire.com/?32wysulwszh

VC_085_Doi anh Chi Co Minh Nang_Vien Chau_Ut Hau_Thanh Son_Mai Hoa.mp3 --> http://www.mediafire.com/?bt7vc0yutnw

VC_084_Bong Mat Vuon Mang_Kien Giang_Ut Bach Lan_Thanh duoc_Thanh HUong.mp3 -->

http://www.mediafire.com/?0nv9jymyeil

 Khoc Thanh Nga_Huu Phuoc.MP3  --> http://www.mediafire.com/?bcgzlodkydl
Thuong Tuong Thanh Nga - Chi Tam.mp3 --> http://www.mediafire.com/?6gdqdzeywqd
 Nam Nghia_ Hoa Roi Cua Phat (nhip 8).wma  --http://www.mediafire.com/?0zfyow4kh9g  

 Vong Co 074 Nguyen TraiViet Hung Phuong Lien_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?4expe5nvmex

Vong Co 075 Nho Mot Nguoi Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?50xxc4nmdyx

Vong Co 076 Quan Nua Khuya Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?2yoa43byz1m

Vong Co 077 Thanh DuocLoi Gioi Thieu Doi Nga Cach Ngan_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?cvtcny0dchm

Vong Co 078 Tinh Chien BinhThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?44bwiuwyxbc

Vong Co 079 Tro Ve Que HuongThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?ayd2y4awu09

Vong Co 080 Viet Hung Khoc Thanh Nga_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?awex1wnnzyo

Vong Co 081 Xuan Tha Huong Nho Me Hien Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?dluin5oihex

Vong Co 082 Xuan Tha Huong Viet Hung_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?9wny0beqtzl

Vong Co 083 Xuan Tha HuongThanh duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?6k4mzxwjxg4 

Vong Co 001 Anh Di Xa Cach Que Ngheo.mp3  --http://www.mediafire.com/?65cmzblcgjm

Vong Co 002 Ao Em Chua Mac Mot Lan.wma  --http://www.mediafire.com/?7m32hd5wuoz

Vong Co 003 Ben Song Xua.mp3  --http://www.mediafire.com/?74xxnokcyz2

Vong Co 004 Bong Nguoi Cung Thon.mp3  --http://www.mediafire.com/?cmtr20emtcd

Vong Co 005 Buon Trong Ky Niem.wma  --http://www.mediafire.com/?2fsyy0vn2to

Vong Co 006 Cai Hoa Thien Ly.mp3  --http://www.mediafire.com/?91grj4wvr2z

Vong Co 007 Canh Mai Som Bach Tuyet.wma  --http://www.mediafire.com/?1m9dd1jm1jn

Vong Co 008 Chiec Ao Ba Ba.mp3  --http://www.mediafire.com/?1lv3yynzmj3

Vong Co 010 Chim Vit Keu Chieu Thanh Duoc.wma  --http://www.mediafire.com/?amg4dcz9tr4 
Vong Co 009 Chieu Lac Long.mp3  --
http://www.mediafire.com/?8gnbyaczmgm

Vong Co 010 Chim Vit Keu Chieu Thanh Duoc.wma  --http://www.mediafire.com/?amg4dcz9tr4

Vong Co 011 Chim Vit Keu Chieu_huu Phuoc Huong Lan.mp3  --http://www.mediafire.com/?ehmo4zbcbnt

Vong Co 012 Chuyen Dem Mua.mp3  --http://www.mediafire.com/?8gmchdn1b44

Vong Co 013 Chuyen Xe Lua My.wma  --http://www.mediafire.com/?2ctzmggng50

Vong Co 014 Co Gai Do Long.wma  --http://www.mediafire.com/?4x11dfzjass

Vong Co 015 Co Lai Do.mp3  --http://www.mediafire.com/?eumpmodg94b

Vong Co 016 Co Lai Do.wma  --http://www.mediafire.com/?1kgtmy01hma

Vong Co 017 Dam Cuoi Dau Xuan.mp3  --http://www.mediafire.com/?0wmmrs2i1dm

Vong Co 018 Dam Cuoi Nguoi Yeu.wma  --http://www.mediafire.com/?1nmdvmjjuf1

Vong Co 019 Dem Bo Vo.mp3  --http://www.mediafire.com/?dtnmmu4fxyb

Vong Co 020 Dem Bo Vo_Chi Tam Huong Lan.mp3  --http://www.mediafire.com/?3bzgxzmmwyx

Vong Co 021 Dem Tan Ben Ngu.mp3  --http://www.mediafire.com/?b2lmmzrrind

Vong Co 022 Dem To Chau.wma  --http://www.mediafire.com/?19hcgbg2itb

Vong Co 023 Do Trang.wma  --http://www.mediafire.com/?cym142ucxng

Vong Co 024 Doi Mat Lanh.mp3  --http://www.mediafire.com/?f54ooyjwesb

Vong Co 025 Doi Nga Uc Bach Lan Thanh Duoc.WMA  --http://www.mediafire.com/?5rzjyhctd9g

Vong Co 026 Doi Nga.mp3  --http://www.mediafire.com/?dxydyy34oxy

Vong Co 027 Dong Le Biet Co Nhan.mp3  --http://www.mediafire.com/?cmm2nx2mlms

Vong Co 028 DuocTinEmLayChong.wma  --http://www.mediafire.com/?0wxg4mj0wdd

Vong Co 029 Duong Ve Hai Thon_Minh Canh.mp3  --http://www.mediafire.com/?bmzhmv5qtoz

Vong Co 030 Duyen Tinh.mp3  --http://www.mediafire.com/?2vghmhmzgym

Vong Co 031 Ganh Che Khuya.mp3  --http://www.mediafire.com/?2jz0luuptyf

Vong Co 032 Ganh Che Khuya.wma  --http://www.mediafire.com/?1d1bwn85why

Vong Co 033 Gap Nhau Lam Ngo.mp3  --http://www.mediafire.com/?dlgeoxmzhxy

Vong Co 034 Gia Biet Thanh Do_Thanh Nga.wma  --http://www.mediafire.com/?4m2qm5nmmvf

Vong Co 035 Giot Mua Thu_Ut Bach Lan.mp3  --http://www.mediafire.com/?cu2iiedvm5x

Vong Co 036 Hai Loi Mong.mp3  --http://www.mediafire.com/?0n4j9p5yxy9

Vong Co 037 Han Kinh Kha.wma  --http://www.mediafire.com/?91grtawxztw

Vong Co 038 Hang Vo Biet Ngu Co Huu Phuoc Phuong Mai Linh Tuan.wma  --http://www.mediafire.com/?55ttpoyyduy

Vong Co 039 Hoa Roi Cua Phat_Nam Nghia.wma  --http://www.mediafire.com/?4clpeeb4jcc

Vong Co 040 Hoi Chuong Thien Mu.mp3  --http://www.mediafire.com/?amnxn5htcyl

Vong Co 041 Khoc Thanh Nga_Huu Phuoc.mp3  --http://www.mediafire.com/?ey23nbjexej

Vong Co 042 Khoi Lam Chieu.mp3  --http://www.mediafire.com/?eszs3jmyzmu

Vong Co 043 Khuc Tong Biet Hanh.wma  --http://www.mediafire.com/?1gtyn32gmbm

Vong Co 044 Kiep Cam Ca_Ngoc Giau.mp3  --http://www.mediafire.com/?amshgoozx4j

Vong Co 045 Ky Niem Buon.mp3  --http://www.mediafire.com/?3ebt14lf5zq

Vong Co 046 La Bang Roi.mp3  --http://www.mediafire.com/?91kimyg9mj1

Vong Co 047 Lan Va Diep Chi Tam Le Thuy Thanh Kim Hue.mp3  --http://www.mediafire.com/?cjwxoadtjit

Vong Co 048 Lan.wma  --http://www.mediafire.com/?6tzl1xggmmb

Vong Co 049 Le Chi Vien Han Su.mp3  --http://www.mediafire.com/?am6532m5rjx

Vong Co 050 Luu Binh Duong Le.wma  --http://www.mediafire.com/?c3mhzmzvig5

Vong Co 051 Mua Gat Moi.mp3  --http://www.mediafire.com/?bmxz19gxeno

Vong Co 052 Mua Lanh Thao Cam Vien.wma  --http://www.mediafire.com/?bzcm0b3obxb

Vong Co 053 Mua Rung.mp3  --http://www.mediafire.com/?dzmmye0yzbm

Vong Co 054 Nang Len Xom Ngheo.mp3  --http://www.mediafire.com/?3dtdn2u4itv

Vong Co 055 Nau Banh Dem Xuan.wma  --http://www.mediafire.com/?8xximhltdzd

Vong Co 056 Ngay Mai Dam Cuoi Nguoi Ta Thanh Nga Huu Phuoc.wma  --http://www.mediafire.com/?2ndpdvlub1c

Vong Co 057 Nguyet Kieu Xuat Gia_Thanh Nga.mp3  --http://www.mediafire.com/?0bzddm2mcnz

Vong Co 058 Ni Co Va Lao An May_Ut Tra On_Dieu Hien.mp3  --http://www.mediafire.com/?c4wur9sedv1

Vong Co 059 Quan Nua Khuya Mcct.wma  --http://www.mediafire.com/?ecyhjdz4maw

Vong Co 060 Ta Ao Cuoi.mp3   --> http://www.mediafire.com/?djmwdynpimm

Vong Co 061 Tau Dem Nam Cu.mp3   --> http://www.mediafire.com/?4rgwrj9mxmj

Vong Co 062 Thuong Ruong Thanh Nga_Chi Tam.mp3   --> http://www.mediafire.com/?00mjvd3wkkr

Vong Co 063 Thuong Ve Xu Hue.mp3   --> http://www.mediafire.com/?73begmmqf9o

Vong Co 064 Thuyen Xa Ben Do Huong Lan Vu Linh.wma   --> http://www.mediafire.com/?crmfyxhdkcb

Vong Co 065 Tieu Ngao Gian Gho.mp3   --> http://www.mediafire.com/?0ejydwfxzyn

Vong Co 066 Tinh Anh Ban Chieu.mp3   --> http://www.mediafire.com/?ez1jtmrzzzw

Vong Co 067 Trang Thu Da Khuc.wma   --> http://www.mediafire.com/?bjgm7m1z0yw

Vong Co 068 Trong Truong Thanh.wma   --> http://www.mediafire.com/?dj1thmminqb

Vong Co 069 Tu La Coi Phuc.wma   --> http://www.mediafire.com/?c93hgbjxqzf

Vong Co 070 Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong.wma   --> http://www.mediafire.com/?6i1wymtyzdd

Vong Co 071 Vo Toi Di Lay Chong.mp3   --> http://www.mediafire.com/?6yen2ln0gmd

Vong Co 072 Vong Co Hoa Tau.wma   --> http://www.mediafire.com/?3bvqh1wmkwd

Vong Co 073 Xa Roi Mua Dong.wma   --> http://www.mediafire.com/?7xylsntevm1

Vong Co 074 Nguyen TraiViet Hung Phuong Lien_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?4expe5nvmex

Vong Co 075 Nho Mot Nguoi Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?50xxc4nmdyx

Vong Co 076 Quan Nua Khuya Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?2yoa43byz1m

Vong Co 077 Thanh DuocLoi Gioi Thieu Doi Nga Cach Ngan_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?cvtcny0dchm

Vong Co 078 Tinh Chien BinhThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?44bwiuwyxbc

Vong Co 079 Tro Ve Que HuongThanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?ayd2y4awu09

Vong Co 080 Viet Hung Khoc Thanh Nga_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?awex1wnnzyo

Vong Co 081 Xuan Tha Huong Nho Me Hien Thanh Duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?dluin5oihex

Vong Co 082 Xuan Tha Huong Viet Hung_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?9wny0beqtzl

Vong Co 083 Xuan Tha HuongThanh duoc_!.wma  --> http://www.mediafire.com/?6k4mzxwjxg4

Áo Vá Người Vợ Hiền.mp3

Bạch Thu Hà.wma

Bánh Bông Lan Minh Vương Lệ Thủy  Tân Cổ 19-Nov-07 

Bánh Bông Lan Minh Vương Lệ Thủy  Tân Cổ 19-Nov-07 

Bóng Người Cùng Thôn.mp3

Buồn Trong Kỷ Niệm.wma Vọng Cổ

Cây Khô Tưới Nước Cũng Khô-Thành Được Út Bạch Lan .wma (vài nét chấm phá về xã hôi Việt Nam thập niên 1940) 

Chê Chồng Nghệ Sĩ.wma

Cô Bán Sầu Riêng Minh Vương Lệ Thủy  Tân Cổ 

Cô Gái Đồ Long.wma (vọng cổ)

Cô Tư Sạn Trong Tuồng Hoa Rơi Ca Ph(lời giới thiệu của Soạn Giả Nguyễn Phương)

CoGaiDoLong.mp3

 Dạ Cổ Hoài Lang.wma

Hành Trình Bn(Việt Hùng nói về căn nguyên bản Vọng Cổ và ca bản Dạ Cổ Hoài Lang)

D C Hoài Lang.MP3(tôi thích phong cách trình diễn của bản nầy)

DauChanKyNiem.mp3 

Đêm Tiễn Đưa.wma Vọng Cổ 

Dón Xuân Nầy Tôi Nhớ Xuân Xưa_Thành Được.wma

DoNgheo.mp3 

DungNoiXaNhau.mp3 

DuyenTinh.mp3 

EmBeDanhGiay.mp3 

Ga Chiều.wma 

Gánh Chè Khuya Minh Phụng Vọng

Gánh Nuớc Đêm Trăng_Hữu Phước.wma

GanhCheKhuya.mp3 

GanhchekhuyaMinhPhung.mp3 

Giả Gạo Đêm Trăng.mp3

Giáo Sư Trần Quang Hải nói về bản Vọng Cổ.mp3

Giáo Sư Trần Văn Khê nói về nghệ thuật truyền thống xuống dốc.mp3

Giáo Sư Trần Văn Khê và nhạc dân tộc.wma

GiotLeDaiTrang.mp3 

GoiNiemThuongNho.mp3 

Hai Lối Mộng Thanh Nga.wma 

Hai Mươi Bốn Giờ Phép (Tân Cổ).wm

Hán Đế Biệt Chiêu Quân.mp

Hạng Võ Biệt Ngu Cơ.wma

D C Hoài Lang.MP3(tôi thích phong cách trình diễn của bản nầy)  
Hoa Mộc Lan Giả Từ Bội Ngọc (trích đoạn cải lương)

Hoa Moc Lan Hồi Tái Ngộ.wma (trích tuồng Hoa Mộc Lan Tùng Chinh, hồi Kết Thúc)

Hoa Nở Về Đêm_Hữu Phước.wma

Hoà Tấu Bản Vọng Cổ 2.wma

Hoà Tấu Bản Vọng Cổ.wma

HoaVanNoTrenDuongQueHuong.mp3
HongLauMong.mp3 

Hương Sen Quê Ngoại Văn Hường Minh Phụng Lệ Thuỷ

Kẻ Ở Miền Xa (Tân Cổ).wma

KeOMienXa.mp3 

Khổ Thân Già.wma

KhoiLamChieu.mp3 

Lan.wma(Út Bạch Lan)

LaThuMienTrung.mp3 

LoiNguyenCauNuaDem.mp3 

Lục Vân Tiên Tái Ngộ Kiều Nguyệt Nga

LuuButNgayXanh.mp3 

Mưa Rừng.mp3

Mưa Rừng_ThanhNga.wma

MuaGatMoi.mp3 

Nếu Ta Đừng Quen Nhau.mp3 tân cổ Thanh Nga NeuTaDungQuenNhau.mp3 

NgoaiOBuon.mp3 

NguoiNgoaiPho.mp3 

NhungNgayXuaThanAi.mp3 

NoiLongNguoiChinhPhu.mp3 

PhamLaiGiaBietTayThi.mp3 

 RungLaThap.mp3 

Sầu Lẻ Bóng_ThanhNga.wma

TaAoCuoi.mp3 

TaTuTrongDem.mp3 

Tàu Đêm Năm Cũ_Hữu Phước.wma

ThanhPhoBuon.mp3 

ThaNhuGiotMua.mp3 

Thích Ca Tầm Đạo (Út Trà Ôn)

ThiepHongBaoTin.mp3 

Thoi Ba Công Chúa (Vng C).wma

Thoại Ba Công Chúa.wma

ThuChoVoHien.mp3 

Thương Về Cố Đô.wma

ThuXuanTrenRungCao.mp3 

TienBiet.mp3 

Tiếng Đàn Độc Huyền Trên Bắc Cần Thơ.mp3

Tình Anh Bán Chiếu.mp3

TinhThamDuyenQue.mp3 

ToAnhNguyet.mp3 

Tôn Tẩn Giả Điên (hữu Phước).wma

TrenDuongLuuDien.mp3 

TruongChiMyNuong.mp3 

vc_bongnguoicungthon.asf 

VeMienTrung.mp3 

ViengMoCoNhan.mp3

Võ Đông Sơ.wma (vọng cổ)

Vườn Tao Ngộ (Tân Cổ do Thanh Nga ca).wma

        Xuân Tha Hương_Việt Hùng.wma (Vọng cổ) 

 

 

HÒA TẤU CỔ NHẠC:

Vọng Cổ câu 1-2-3 giây kép.wma(hoà tấu cổ nhạc)

Vọng Cổ câu 4-5-6 giây đào.wma(hoà tấu cổ nhạc)

Vọng Cổ câu 4-6.wma(hoà tấu cổ nhạc)

Hoa Tau 001 vanlam_dacohoailang.wma  --> http://www.mediafire.com/?5hdtxc3mmto

Hoa Tau 002 vanlam_daongucung_12cau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8ciijg0jv5n

Hoa Tau 003 vanlam_duyenkyngo.mp3  --> http://www.mediafire.com/?czcs12jxumz

Hoa Tau 004 vanlam_giangnam12cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?7tzxmnzxejw

Hoa Tau 005 vanlam_khochoangthien.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7ga2yzv3q22

Hoa Tau 006 vanlam_khongminhtoalau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2vuyonmop0j

Hoa Tau 007 vanlam_kimtienban.mp3  --> http://www.mediafire.com/?39pfdj1hgyz

Hoa Tau 008 vanlam_kimtienhue.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5e2vj9ztjct

Hoa Tau 009 vanlam_luuthuyhanhvan.wma  --> http://www.mediafire.com/?cjmzsmmuvje

Hoa Tau 010 vanlam_lybatri.wma  --> http://www.mediafire.com/?auyp4yc1mvx

Hoa Tau 011 vanlam_lybongdua.wma  --> http://www.mediafire.com/?6s5b14e2xzs

Hoa Tau 012 vanlam_lycaimon.wma  --> http://www.mediafire.com/?0afhjnw1gzx

Hoa Tau 013 vanlam_lychieuchieu_12_manhlequan_56.wma  --> http://www.mediafire.com/?709245gw1ul

Hoa Tau 014 vanlam_lychimquyen.wma  --> http://www.mediafire.com/?0dyugeoiw0t

Hoa Tau 015 vanlam_lychimquyen_12kep_samthuong_56kep.wma  --> http://www.mediafire.com/?8oaqyteehi2

Hoa Tau 016 vanlam_lyconsao.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0dxvctentds

Hoa Tau 017 vanlam_lyconsao_lygiaoduyen.mp3  --> http://www.mediafire.com/?31jmmyyqncm

Hoa Tau 018 vanlam_lyconsaogocong_1kep2dao_lytrangsoi_5dao6kep.wma  --> http://www.mediafire.com/?b2tfpjnmndy

Hoa Tau 019 vanlam_lymyhung.wma  --> http://www.mediafire.com/?aiutcwgxj49

Hoa Tau 020 vanlam_lynamcan.wma  --> http://www.mediafire.com/?ednthjjodhr

Hoa Tau 021 vanlam_lyquacau.wma  --> http://www.mediafire.com/?51md4xjty1y

Hoa Tau 022 vanlam_lysonsac.wma  --> http://www.mediafire.com/?2zh91lnnbc3

Hoa Tau 023 vanlam_lytinhtang.wma  --> http://www.mediafire.com/?fhi1xrjjtnm

Hoa Tau 024 vanlam_mautamtu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0xuz2xiznv0

Hoa Tau 025 vanlam_namai_lop1.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2tpojnhmjvt

Hoa Tau 026 vanlam_namxuan_8cau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0utspvmnim9

Hoa Tau 027 vanlam_nguaobac.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dkwmeitejel

Hoa Tau 028 vanlam_phivandiepkhuc.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7m0melsgtx1

Hoa Tau 029 vanlam_phongbadinh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7lc9s2qgmmd

Hoa Tau 030 vanlam_phunghoang_12cau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5jhllhkg2nm

Hoa Tau 031 vanlam_suongchieu_tuanh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1txx1n5onve

Hoa Tau 032 vanlam_truongtuongtu12cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?9yfjgem5x1a

Hoa Tau 033 vanlam_tudaioan_6cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?ftgsgstxy54

Hoa Tau 034 vanlam_vanthientuong_lopdung.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6ohrgouzwyy

Hoa Tau 035 vanlam_vongkimlang.wma  --> http://www.mediafire.com/?ctyny041nzn

Hoa Tau 036 vanlam_xangxe_8cau.mp3  --> http://www.mediafire.com/?59mc0en2jzm

Hoa Tau 037 vanlam_xangxuliu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1yhm0ptrgek

Hoa Tau 038 vanlam_xuantinh.mp3  --> http://www.mediafire.com/?enahthmj41b

Hoa Tau 039 vangioi_12_ngangiang.mp3  --> http://www.mediafire.com/?cnc29hmc2zy

Hoa Tau 040 vangioi_13.WMA  --> http://www.mediafire.com/?9mycnvtmjwx

Hoa Tau 041 vangioi_6cau_dao.mp3  --> http://www.mediafire.com/?clazddhzmdo

Hoa Tau 042 vangioi_6cau_kep.mp3  --> http://www.mediafire.com/?9ltyjjy2nce

Hoa Tau 043 vangioi_6caudaykep.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5ej2gxcfxcj

Hoa Tau 044 vangioi_bannhan.wma  --> http://www.mediafire.com/?4bcyfmnoyjn

Hoa Tau 045 vangioi_binhbanchan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?4ltdy0qhmhl

Hoa Tau 046 vangioi_caophi.wma  --> http://www.mediafire.com/?4ywctzwm2t9

Hoa Tau 047 vangioi_chihoatruonghan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1jeczxlswzx

Hoa Tau 048 vangioi_dacohoailang.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8fzgyyxxf5v

Hoa Tau 049 vangioi_daongucung_12cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?122gey1augi

Hoa Tau 050 vangioi_doankhuclamgiang.wma  --> http://www.mediafire.com/?fs1qmgyxj0z

Hoa Tau 051 vangioi_hoaitinh.mp3  --http://www.mediafire.com/?cwyu7y23bay

Hoa Tau 052 vangioi_khochoangthien.mp3  --http://www.mediafire.com/?8t2j1tgzmuz

Hoa Tau 053 vangioi_khochoangthien_3lop.wma  --http://www.mediafire.com/?2qnq43daicn

Hoa Tau 054 vangioi_lieuthuannuong.wma  --http://www.mediafire.com/?8lhrjh29c3z

Hoa Tau 055 vangioi_luuthuyhanhvan_dao.mp3  --http://www.mediafire.com/?7ytgimxikmn

Hoa Tau 056 vangioi_luuthuyhanhvan_kep.mp3  --http://www.mediafire.com/?8iyb1n9ivmv

Hoa Tau 057 vangioi_lycaybong.wma  --http://www.mediafire.com/?30d2wlak21n

Hoa Tau 058 vangioi_lychieuchieu.mp3  --http://www.mediafire.com/?07vldjzlivs

Hoa Tau 059 vangioi_lychimxanh.mp3  --http://www.mediafire.com/?3styl1mf0ty

Hoa Tau 060 vangioi_lyconsao.wma  --http://www.mediafire.com/?6vu2nzvhvox

Hoa Tau 061 vangioi_lyconsao_kep.wma  --http://www.mediafire.com/?9zwfcgmrd0m

Hoa Tau 062 vangioi_lyconsaogocong.wma  --http://www.mediafire.com/?9ld7z91nmtc

Hoa Tau 063 vangioi_lymyhung.wma  --http://www.mediafire.com/?3mt9z9mkng3

Hoa Tau 064 vangioi_lyphuocchau.mp3  --http://www.mediafire.com/?9zmg2mkq3am

Hoa Tau 065 vangioi_lyquacau_kep.wma  --http://www.mediafire.com/?ajttxny5mzg

Hoa Tau 066 vangioi_lytaophung.wma  --http://www.mediafire.com/?9ngcmh1pfkz

Hoa Tau 067 vangioi_lytongquan.wma  --http://www.mediafire.com/?2ldddtgtaay

Hoa Tau 068 vangioi_manhlequan.mp3  --http://www.mediafire.com/?21hyqsadiog

Hoa Tau 069 vangioi_namai_43cau.wma  --http://www.mediafire.com/?67bxillxmtr

Hoa Tau 070 vangioi_namai_kep.wma  --http://www.mediafire.com/?3ptmynvhoti

Hoa Tau 071 vangioi_namai_lopmai_15cau.wma  --http://www.mediafire.com/?6hjgxnniezy

Hoa Tau 072 vangioi_namxuan_20cau.wma  --http://www.mediafire.com/?8dwtc2p1xtr

Hoa Tau 073 vangioi_namxuan_8cau.wma  --http://www.mediafire.com/?fwndgigckzy

Hoa Tau 074 vangioi_nangtinhxua_dao.mp3  --http://www.mediafire.com/?4e1zmtauff3

Hoa Tau 075 vangioi_nangtinhxua_kep.mp3  --http://www.mediafire.com/?f5myx42jwwl

Hoa Tau 076 vangioi_nguaonam_dao.mp3  --http://www.mediafire.com/?6tvuyze0u0o

Hoa Tau 077 vangioi_nguaonam_kep.mp3  --http://www.mediafire.com/?15d52gikypq

Hoa Tau 078 vangioi_phivandiepkhuc.wma  --http://www.mediafire.com/?6dfsdmeti2f

Hoa Tau 079 vangioi_phulucchan_ngamvanh.mp3  --http://www.mediafire.com/?0zifg3y1m4k

Hoa Tau 080 vangioi_samthuong.wma  --http://www.mediafire.com/?9emhy33l2dd

Hoa Tau 081 vangioi_suongchieu.wma  --http://www.mediafire.com/?3atnljmn5dd

Hoa Tau 082 vangioi_tanxaiphi.mp3  --http://www.mediafire.com/?9tlh242gvnx

Hoa Tau 083 vangioi_thanhhai_nangtinhxua.mp3  --http://www.mediafire.com/?0dx0poqy14k

Hoa Tau 084 vangioi_thanhhai_vongkimlang_2lop.mp3  --http://www.mediafire.com/?cmfjyj3n1hz

Hoa Tau 085 vangioi_thuphongnguyet.mp3  --http://www.mediafire.com/?62ndvi1dhly

Hoa Tau 086 vangioi_trangthudakhuc_dao.mp3  --http://www.mediafire.com/?8l2211rztsm

Hoa Tau 087 vangioi_trangthudakhuc_kep.mp3  --http://www.mediafire.com/?ed1mmjmyyzx

Hoa Tau 088 vangioi_truongtuongtu_3lop.mp3  --http://www.mediafire.com/?agozssy1f2b

Hoa Tau 089 vangioi_vanhuetruonghan.mp3  --http://www.mediafire.com/?d1xylqczlfc

Hoa Tau 090 vangioi_vanthientuong.wma  --http://www.mediafire.com/?7mnxfiewkso

Hoa Tau 091 vangioi_vc12.wma  --http://www.mediafire.com/?dyvtt92xmdt

Hoa Tau 092 vangioi_vc123_daydao.wma  --http://www.mediafire.com/?a00dmtxnjvd

Hoa Tau 093 vangioi_xangxe_8cau.wma  --http://www.mediafire.com/?5m1ykm1gmmw

Hoa Tau 094 vangioi_xangxuliu.wma  --http://www.mediafire.com/?eyzn2xz1tt1

Hoa Tau 095 vangioi_xangxuliu1.mp3  --http://www.mediafire.com/?9vz9pryh3jr

Hoa Tau 096 vangioi_xuannu.mp3  --http://www.mediafire.com/?ajank2xmgl4

Hoa Tau 097 vanhoang_khongminhtoalau.mp3  --http://www.mediafire.com/?7jvdqdmzege

Hoa Tau 098 vanhoang_kimtienhue.mp3  --http://www.mediafire.com/?bzlvynszhm9

Hoa Tau 099 vanhoang_lybongdua.mp3  --http://www.mediafire.com/?fddmdnr1wyx

Hoa Tau 100 vanhoang_lychieuchieu.mp3  --http://www.mediafire.com/?2ltnmazz0vg

Hoa Tau 101 vanhoang_lymyhung.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6xpwgm1ydi2

Hoa Tau 102 vanhoang_lysonsac.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ds2xxjp0djt

Hoa Tau 103 vanhoang_lytongquan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1yzydm5lzdd

Hoa Tau 104 vanhoang_lytrangsoi.mp3  --> http://www.mediafire.com/?azdvnwz2rcy

Hoa Tau 105 vanhoang_manhlequan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?annjztyss2m

Hoa Tau 106 vanhoang_mautamtu.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5j7igyqioxj

Hoa Tau 107 vanhoang_namxuan.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2xzgyodpnfi

Hoa Tau 108 vanhoang_tamtri_123.wma  --> http://www.mediafire.com/?51ahddvek7t

Hoa Tau 109 vanhoang_tamtri_456.wma  --> http://www.mediafire.com/?ajjtyt2khyi

Hoa Tau 110 vanhoang_vongco123_xedaokep.mp3  --> http://www.mediafire.com/?5llwc2jnbdr

Hoa Tau 111 vanmy_dnc52_songcuoc15_trokep.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6kdwgjz0cm1Hoa Tau 167 tieukhuc_17cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?ee2mvutjwgi

Hoa Tau 112 vanmy_khochoangthienphongbadinh.wma  --> http://www.mediafire.com/?0qgo03mztc1

Hoa Tau 113 vanmy_lieugiang.wma  --> http://www.mediafire.com/?9mtz0xzfdqm

Hoa Tau 114 vanmy_luuthuyhanhvan_vc56.wma  --> http://www.mediafire.com/?9fswwrir1dx

Hoa Tau 115 vanmy_namxuannamaidaongucung.wma  --> http://www.mediafire.com/?6hqtgc2ix0e

Hoa Tau 116 vanmy_nangtinhxua.wma  --> http://www.mediafire.com/?4wwirnuytst

Hoa Tau 117 vanmy_phivandiepkhuc.wma  --> http://www.mediafire.com/?fmrmkz5hx2z

Hoa Tau 118 vanmy_phunghoang12cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?7vfmdlxgvno

Hoa Tau 119 vanmy_suongchieu.wma  --> http://www.mediafire.com/?edzsjmgxmv2

Hoa Tau 120 vanmy_trangthudakhuc_vc123.wma  --> http://www.mediafire.com/?fzj1jmoojy2

Hoa Tau 121 vanmy_truongtuongtulop1lop3.wma  --> http://www.mediafire.com/?7xtiz9yxlxn

Hoa Tau 122 vanmy_vanthientuong.wma  --> http://www.mediafire.com/?cgmit9iuby2

Hoa Tau 123 vanmy_xangxe.wma  --> http://www.mediafire.com/?0lzmnoivmti

Hoa Tau 124 vanmy_xuantinhlop1lop3.wma  --> http://www.mediafire.com/?3dzmijny1al

Hoa Tau 125 aituke CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2imrwvh3imq

Hoa Tau 126 anhnang_anhtrang CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2cxc5vhoyin

Hoa Tau 127 bahoa CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?8xcvw7efghv

Hoa Tau 128 binhbanchan CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?djdpw2at14g

Hoa Tau 129 binhbanvan_kimtienhue CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7aggke15jxd

Hoa Tau 130 hanhvan CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?2tgnxzwzdw5

Hoa Tau 131 khuccahoachuc CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?02m1xj99wdd

Hoa Tau 132 longdang CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?azdgmwctyqm

Hoa Tau 133 luonglongtranhchau CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ffyjqt4bxde

Hoa Tau 134 lybongdua CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7tqvyddnwyn

Hoa Tau 135 lycaimon CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?82ymqygxt9z

Hoa Tau 136 lycaybong CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ezzyiy2jhxn

Hoa Tau 137 lychimxanh CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6onxyygyope

Hoa Tau 138 lydemtrang CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?fottwozlloz

Hoa Tau 139 lylula CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?9tjtlyixvlm

Hoa Tau 140 lymyhung CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?9ytinbvjg4i

Hoa Tau 141 lyquacau CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?ahnfgtdyvt1

Hoa Tau 142 lytrangsoi CTHD.wma  --> http://www.mediafire.com/?dw21wl1nxl1

Hoa Tau 143 rao_coban CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?aetyyvje2jg

Hoa Tau 144 rao_lytungquan CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?esiwh2td1zf

Hoa Tau 145 raodon_maudon CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bizkqqtwxgz

Hoa Tau 146 tanphong_longnguyet CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7h1neg1z19s

Hoa Tau 147 thuhodiplac CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?aypdxx40h3y

Hoa Tau 148 thuphong CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bd1tawouxgq

Hoa Tau 148 thuphong CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bd1tawouxgqHoa Tau 120 vanmy_trangthudakhuc_vc123.wma  --> http://www.mediafire.com/?fzj1jmoojy2

Hoa Tau 149 trungthu CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0d1qgnvdzsy

Hoa Tau 149 trungthu CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?0d1qgnvdzsy

Hoa Tau 150 vongcodao_123 CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1giyjhzngmk

Hoa Tau 150 vongcodao_123 CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1giyjhzngmk

Hoa Tau 151 vongcokep_456 CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7x15wxmvmq9

Hoa Tau 151 vongcokep_456 CTHD.mp3  --> http://www.mediafire.com/?7x15wxmvmq9

Hoa Tau 152 vongkimlang CTHD.wma  --> http://www.mediafire.com/?22oq0mzm9je

Hoa Tau 152 vongkimlang CTHD.wma  --> http://www.mediafire.com/?22oq0mzm9je

Hoa Tau 153 bacmantancong CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1i2c1wrvmjx

Hoa Tau 153 bacmantancong CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1i2c1wrvmjx

Hoa Tau 154 coban CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1gnyjvoib2b

Hoa Tau 154 coban CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?1gnyjvoib2b

Hoa Tau 155 gioithieu CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6yfmntht2mc

Hoa Tau 155 gioithieu CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?6yfmntht2mc

Hoa Tau 156 liennam CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bqhtymdf1tm

Hoa Tau 156 liennam CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?bqhtymdf1tm

Hoa Tau 157 ngudoiai CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?4cjhrdvgro9

Hoa Tau 157 ngudoiai CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?4cjhrdvgro9

Hoa Tau 158 ngugiadanglau CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?blxdnsfkd93

Hoa Tau 158 ngugiadanglau CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?blxdnsfkd93

Hoa Tau 159 phunghoang10cau CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?61edmexumly

Hoa Tau 159 phunghoang10cau CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?61edmexumly

Hoa Tau 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dh2q9dxyzju

Hoa Tau 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dh2q9dxyzju

Hoa Tau 161 vongcokim CDPN.mp3  --> http://www.mediafire.com/?dud1d2ymdov

Hoa Tau 162 daongucung_20cau.wma  --> http://www.mediafire.com/?8qt2vj0wi5i

Hoa Tau 163 luuthuytruong.wma  --> http://www.mediafire.com/?6jbgimmyndx

Hoa Tau 164 namxuan_namai_maiai.wma  --> http://www.mediafire.com/?7fi5br9ddmj

Hoa Tau 165 raobuon.wma  --> http://www.mediafire.com/?1yxvyyoll2i

Hoa Tau 166 taythiquang.wma  --> http://www.mediafire.com/?5dnhnugtygv

Hoa Tau 167 tieukhuc_17cau.wma  à http://www.mediafire.com/download.php?ee2mvutjwgi

Tứ Đại Oán Hoà tấu cổ nhạc Văn Lắm.

Dạ Cổ Hoài Lang Hoà tấu cổ nhạc Văn Lắm.

Trung Thu Dạ Khúc Vọng Cổ  Hoà tấu cổ nhạc Văn Lắm.

Lý Chiểu Chiều Vọng Cổ Mạnh Lệ Quân Vọng Cổ  Hoà tấu cổ nhạc Văn Lắm. 

Trường Tương Tư 12  câuHoà tấu cổ nhạc Văn Lắm.

lien (nam).wma(hoà tấu cổ nhạc)

Lưu Thuỷ Trường.wma(hoà tấu cổ nhạc)

Phi Vân Điệp Khúc.wma(hoà tấu cổ nhạc)

Thể Điệu Chiêu Quân Hoà Tấu và Lời Ca_.wma

Comments