ngay giap than

Tam Tông Miếu
Tuổi Kỷ Mùi Ngày Giáp Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Mẹo
Tức 24/11/2011 dương lịch

Ngày Giáp Thân Tuổi Kỷ Mùi
Ngày Giáp Thân thuộc Tuyền Trung Thủy. Căn Giáp Mộc bị Chi Thân Kim khắc. 

Tuổi Kỷ Mùi thuộc Thiên Thượng Hỏa. Căn Kỷ Thổ đồng hành Chi Mùi Thổ.

Nên: Cúng tế, làm phước, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.

Cử: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

Kết Luận: Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định.


Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. 
Có đi có lại, mới toại lòng nhau.

Comments