2. Tài chính công

Giáo trình chính: SV liên hệ VP khoa để mua
Slide bài giảng, câu hỏi ôn tập: Liên hệ GV để photo sau

- File quy định lớp học và hướng dẫn làm bài tiểu luận nhóm (đã cập nhật) cũng áp dụng đối với môn Tài chính công. Download file bên dưới
- Số lượng thành viên trong một nhóm: Từ 3 - 9 sinh viên
- Nhóm có thể ít hơn, hoặc muốn làm riêng cá nhân thì phải báo và được sự đồng ý của GV (nhóm không được nhiều hơn 9 SV, nếu trên 9 SV thì tách ra 2 nhóm)
- SV tự chọn nhóm và đăng ký với GV 
- Nội dung tiểu luận: Thông báo và hướng dẫn tại các buổi học trên lớp
Địa chỉ Email GV: nlhongvy@yahoo.com

Thang điểm môn học:

Thường kỳ:  30%

- Chuyên cần

- Phát biểu/ Thảo luận, kiểm tra trên lớp

- Tiểu luận nhóm

Thi giữa kỳ: 20%

- Thi tự luận

- Nội dung: Chương 1 - 4

Thi giữa kỳ: 50%

- Thi tự luận

- Nội dung: Chương 1 - 9

Ċ
Hồng Vỹ Nguyễn Lê,
Dec 23, 2013, 6:17 PM
Comments