Trang chủ‎ > ‎

Thành tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

 

Họ và tên:                                                                     NGUYỄN NGỌC TOÀN

Bút danh:                                                                     NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Ngày, tháng, năm sinh:                                                         20 / 01 / 1980

Quê quán:                                                    Xóm 4 – Hòa bình – Kiến xương – Thái bình.      

Trình độ chuyên môn:                                                     ĐH (Ngành SP Toán)

Năm vào ngành:                                                                      09 / 2004

Chức vụ:                                                                       Giáo viên, Đảng viên

Đơn vị công tác:                                          Trường THCS Bắc Hải – Tiền Hải – Thái Bình. 

Tóm tắt thành tích:

- Liên tục dẫn đầu trong các cuộc thi Toán cấp cụm,  trường.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở.

- Có các bài viết được đánh giá cao, đăng tải trên các tạp chí Toán học nổi tiếng của ngành như Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Tạp chí Thế giới trong ta, Tạp chí Dạy và Học ngày nay ….

- Website cá nhân http://nguyễnkhánhtoàntháibình.vn/, chuyên đăng tải các chuyên đề toán học, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, BD HSG của GV và việc học tập của HS. Được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao.

Thành tích:

Thời gian

Thành tích

Khen thưởng

2005 – 2006

Đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở

Phòng GD – ĐT Tiền Hải

2007 – 2008

Đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở

Phòng GD – ĐT Tiền Hải

2008 – 2009

Đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở

Phòng GD – ĐT Tiền Hải

2008 – 2009

Đạt giải KK Hội giảng GVG THCS

Phòng GD – ĐT Tiền Hải

2009 – 2010

Đạt danh hiệu GVG cấp cơ sở

Phòng GD – ĐT Tiền Hải

2009 – 2010

Đạt giải KK cuộc thi “Giáo viên soạn giảng GAĐT giỏi cấp tỉnh”

Sở GD – ĐT Thái bình

11+12/2009

Có bài viết được đăng trên Tạp chí Thế giới Trong ta (Trang 54, Số CĐ 93+94 tháng 11+12/2009)

Tổng biên tập

ĐINH KHẮC VƯỢNG

Th 01/2011

Có bài viết được đăng trên trang nhất Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 403, tháng 1/2011)

 

Tạp chí TH&TT

Th 02/2011

Có bài viết được đăng trên Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Số 2/2011, Trang 68)

 Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Th 04/2011

Có bài đăng trên Tạp chí Toán Tuổi Thơ II (Số 98, Trang 32)

Tạp chí TTT

Th 05/2011

Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 407, Trang 16)

Tạp chí TH&TT

Th 07/2011

Có bài viết đăng trên các website:

http://www.mathvn.com

(URL: http://www.mathvn.com/2011/07/loi-giai-e-thi-tuyen-sinh-vao-10-thpt.html)

 http://www.vietmaths.com/

(URL: http://www.vietmaths.com/2011/07/e-thi-va-giai-e-tuyen-sinh-vao-10-thpt.html#comment-form)

 http://thay-do.net

(URL: http://thay-do.net/de-thi-dap-an-thi-tuyen-sinh-10-tinh-thai-binh-nh-2011-2012.html)

 

Th 10/2011

Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 412, Trang 16)

Tạp chí TH&TT

Th 12/2011

Có các bài đăng trên:

* Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số  

   414, Trang 3)

* Tạp chí Thế giới Trong ta (Trang   

   52, Số CĐ116 tháng 12/2011)


* Tạp chí TH&TT

 

* Tạp chí Thế giới Trong ta

Th 01/2012

Có bài viết được đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 415, Trang 4 – 5)

Tạp chí TH&TT

Th 02/2012

Có bài và bài viết được đăng trên:

* Tạp chí Toán tuổi thơ II (Số 108)

* Tạp chí Thế giới Trong ta (Trang

   62, Số CĐ118 tháng 2/2012)

* Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Số  

   2/2012, Trang 58)

 

* Tạp chí TTT2

* Tạp chí Thế giới Trong ta

* Tạp chí Dạy và Học ngày nay

 

Th 03/2012

Có các bài viết được đăng trên:

* Tạp chí Thế giới Trong ta (Trang  

   56, Số CĐ119 tháng 3/2012)

* Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Số

   3/2012, Trang 26)

 

* Tạp chí Thế giới Trong ta

* Tạp chí Dạy và Học ngày nay

 

Th 04/2012

Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 418, Trang 16)

Tạp chí TH&TT

 
Th 08/2012
 
  Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 422Trang 16)

 
Tạp chí TH&TT

          Th 11/2012
 
  Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 425Trang 16)

 
Tạp chí TH&TT
 
Th 05/2013

 
Có bài đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ (Số 431Trang 16)

 
Tạp chí TH&TT

                                                                           Bắc hải, ngày 30 tháng 5 năm 2013

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

         HIỆU TRƯỞNG

                (Đã ký)

         Phạm Trung Úy

                                            NGƯỜI KHAI

 

 

                                     Nguyễn Khánh Toàn