Giáo trình điện tử

Xin chào các bạn đến với kho giáo trình điện tử của Nguyễn Khắc Kiệm
Tôi đã chọn một số giáo trình về các lĩnh lực phân tích thực phẩm, quản lý chất lượng và công nghệ sản xuất sữa để giới thiệu đến các bạn. Nếu bạn nào có tài liệu trong các lĩnh vực này thì có thể trao đổi để cùng nhau học tập và nghiên cứu
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 26, 2012, 1:43 AM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 18, 2012, 5:18 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 18, 2012, 5:18 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 18, 2012, 5:19 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 13, 2012, 12:46 AM
ċ
KHAI THAC SUA CHAT LUONG CAO.rar
(1196k)
Lau Tay Nguyen,
Dec 13, 2012, 12:33 AM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 30, 2012, 4:22 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 18, 2012, 5:20 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Jan 5, 2013, 5:14 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Jan 5, 2013, 5:13 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 26, 2012, 1:43 AM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 30, 2012, 4:22 PM
Ċ
Lau Tay Nguyen,
Dec 13, 2012, 12:41 AM
Comments